Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ ІНТЕРВ'ЮСРІВ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ ІНТЕРВ'ЮСРІВ. На польовому етапі дослідження якість первинної інформації залежить насамперед від роботи інтерв'юера чи анкетера, від його досвіду, скрупульозності і ретельності виконання ним інструкцій. Перевірити якість роботи інтерв'юера можна двома шляхами: або контролювати якість заповненого опитувальника, або за допомогою сторонніх осіб (контролерів) — процедуру бесіди інтерв'юера і респондента, що відбулася.

При роботі з опитувальником можна проконтролювати: повноту відповідей респондента на поставлені під час бесіди запитання; відсутність логічних суперечностей у відповідях респондентів, що виявляються в результаті аналізу їх відповідей на запитання — фільтри; наявність у відповідях різних респондентів, опитаних одним інтерв'юером, сист. помилок (можуть свідчити про фальсифікації в роботі інтерв'юера); наявність однакових тенденцій у відповідях різних респондентів, опитаних одним і тим самим інтерв'юером (може свідчити про вплив інтерв'юера на респондентів під час опитування) тощо.

Але є ряд помилок у роботі інтерв'юера, що можуть бути виявленими тільки шляхом контрольного відвідування опитаних респондентів контролерами: сам факт відвідання інтерв'юером вказаної адреси і проведення опитування, зазначеного у звіті; тривалість інтерв'ю, що відбулося (в ряді випадків інтерв'юери опитують респондентів за двома — трьома блоками запитань, а не за всім опитувальником); характером бесіди, що відбулася (школи замість інтерв'ю здійснюється анкетне опитування); використання під час інтерв'ю карток (відсутність таких карток призводить до втрати інформації); дотримання інтерв'юером схем відбору будинків, квартир, респондентів у сім'ї.

Практика показує, що паралельно з опитувальною мережею інтерв'юерів мас існувати незалежна від неї мережа контролерів У кожному дослідженні мають контролюватися не менше 10 — 15 відсотків проведених інтерв'ю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити