Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КОРЕЛЯЦІЙНА МАТРИЦЯ

КОРЕЛЯЦІЙНА МАТРИЦЯ — квадратна розміром n на n (така, що має п рядків та п стовпчиків) табл. коефіцієнтів парної кореляції між змінними X1,..., Хn, де на перетині і-го рядка та j-ro стовпчика матриці знаходиться коефіцієнт кореляції між Х1 та X. Найчастіше використовують матрицю коефіцієнтів кореляції Пірсона. Така матриця є симетричною щодо головної діагоналі - rii=1... На діагоналі матриці стоять одиниці - г.=1. Всі елементи К. м. за абсолютним значенням не перевищують 1. На основі матриці коефіцієнтів кореляції Пірсона здійснюється відбір незалежних ознак у рівнянні регресії. Факторний аналіз К. м. дає змогу виділити латентні (приховані) ознаки.

Див. Кореляція, Коефіцієнт кореляції Пірсона, Аналіз регресійний, Аналіз факторний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити