Соціологія короткий енциклопедичний словник

КОРЕЛЯЦІЙНА МАТРИЦЯ — квадратна розміром n на n (така, що має п рядків та п стовпчиків) табл. коефіцієнтів парної кореляції між змінними X1,..., Хn, де на перетині і-го рядка та j-ro стовпчика матриці знаходиться коефіцієнт кореляції між Х1 та X. Найчастіше використовують матрицю коефіцієнтів кореляції Пірсона. Така матриця є симетричною щодо головної діагоналі - rii=1... На діагоналі матриці стоять одиниці - г.=1. Всі елементи К. м. за абсолютним значенням не перевищують 1. На основі матриці коефіцієнтів кореляції Пірсона здійснюється відбір незалежних ознак у рівнянні регресії. Факторний аналіз К. м. дає змогу виділити латентні (приховані) ознаки.

Див. Кореляція, Коефіцієнт кореляції Пірсона, Аналіз регресійний, Аналіз факторний.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити