Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КОРЕЛЯЦІЙНЕ ВІДНОШЕННЯ

КОРЕЛЯЦІЙНЕ ВІДНОШЕННЯ — міра кореляційного зв'язку між двома кількісними змінними. Інша назва — коефіцієнт eta. На відміну від коефіцієнта кореляції Пірсона г коефіцієнт eta не потребує припущення про лінійність зв'язку. Коефіцієнт eta є несиметричним показником, отже, для двох змінних X та Y можна (якщо це має сенс з т. з. задачі, що розв'язується) обчислювати eta (вплив змін Y на варіацію X) та etayx (вплив змін X на варіацію Y).Коефіцієнт eta змінюється від 0 до 1 і завжди є за абсолютним значенням не меншим, ніж коефіцієнт Пірсона r для тих самих змінних. Значення 0 коефіцієнта eta свідчить про відсутність зв'язку, а значення 1 — про функціональний зв'язок. Чим більше значення eta, тим тісніший зв'язок. Різницю між коефіцієнтом eta та відповідним коефіцієнтом кореляції Пірсона г часто розглядають як міру не лінійності зв'язку — чим більшою є різниця, тим більш нелінійним є зв'язок. Показник eta2yx показує, яка частка дисперсії змінної Y пояснюється варіацією змінної X.

Див. Кореляція, Коефіцієнт кореляції Пірсона.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити