Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КОСТЕНКО Наталія Вікторівна

КОСТЕНКО Наталія Вікторівна (12.03.1952, м. Дзержинськ, Білорусь) — укр. соціолог, д-р соціол. наук, спеціаліст у галузі соціології культури і масових комунікацій. Закінчила істор. ф-т Білоруського ун-ту (м. Мінськ). Після закінчення аспірантури в Ін-ті філос. АН УРСР у 1984 р. захистила канд., а у 1994 р. — докт. дис. В Ін-ті соціології HAH України працює з 1991 р. у відділі соціології культури і масових комунікацій. Викладає на ф-ті соціології і психології Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. З 1993 р. — дійсний член Міжнар. асоціації дослідників масової комунікації (AMCR). Розробляє теорет. аспекти вивчення мак — рокомунікативних процесів у сучасних суспільствах (нею запропонована соціол. концепція взаємодії цінностей і символів у змісті масової комунікації), методологію і техніку якісних і формалізованих (контент-аналіз) засобів аналізу текстів преси і телебачення. Автор і співавтор наук, моногр.

✵ Тв.: «Цінності і символи в масовій комунікації» (1993), «Цінності професійної діяльності (досвід соціологічного дослідження кіно)» (1986), «Масова інформація і громадська думка молоді» (1990), «Громадська думка і влада: механізми взаємодії» (1993).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити