Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ — система знань, умінь, досвіду і навичок суб'єкта управління, якою забезпечується певний рівень майстерності та результативності управлінської практики. К. у. — поняття широке, воно охоплює своїм змістом різні аспекти й ієрархії управлінської діяльності — від найвищої, коли вона здійснюється як поєднання науки і мистецтва (забезпечує мінімум помилок і максимум успіху), до найнижчого, що межує з управлінською антикультурою (максимум помилок і мінімум успіху). Як певне надбання суб'єкта управління К.у. являє собою особливий соціокультурний феномен, що має наук. — практ. цінність. Умови її формування визначаються характером сусп. розвитку, структурою соціальних відносин і зв'язків, рівнем духовної культури суспільства, а також тими обставинами, що характеризують об'єкт управління, закономірності його функціонування і розвитку.

Нарешті, К. у. — це складний компонент професійної культури керівника, без набуття якого він не досягне належної майстерності у прийнятті управлінських рішень та здійсненні впливів на об'єкти управління.

К. у. це також особлива наук, дисципліна, завданнями якої є: ознайомлення управлінців — практиків з методами розв'язання різних організаційно-управлінських проблем, вироблення в них уміння ставити мету й наук. достовірно аналізувати труднощі, що перешкоджають її досягненню; показ того, як треба оцінювати переваги чи прорахунки певних управлінських рішень. Сюди ж належать питання технол. характеру, способи отримання та опрацювання інформації, визначення потрібної кількості працівників апарату управління, підбір та розстановка кадрів тощо.

Як наук, дисципліна К. у. містить у собі низку теорій: ефективного застосування управлінської системи; раціональної організації роботи апарату управління; засобів, форм і методів управлінської праці; ролі культурного елемента в управлінні; управління як важливої соціальної функції свідомого і владного впливу на людей, їх групи, організації, а також соціальні системи.

Мета К. у. — сформувати такий управлінський кругозір керівника, який підносив би його на рівень сучасної професійної управлінської майстерності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити