Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КУЛЬТУРНИЙ КОНФЛІКТ

КУЛЬТУРНИЙ КОНФЛІКТ — специфічна форма відносин соціальних суб'єктів, що може виникати у ході спілкування представників різних культур, субкультур у межах однієї культури, мистецьких або наук, шкіл тощо.

К. к. можуть виникати у випадках, як зазначав М. Бахтін, коли одна культура може ставити перед іншою питання, які ця інша перед собою ще не висувала. Можна додати, що К. к. виникає ще й тоді, коли немає засобів для вирішення таких питань. За цих обставин виникає напруження «непорозуміння», що може позначитися на всій системі взаємин відповідних суб'єктів.

К. к. можуть ґрунтуватися на традиційних, мовних та ін. засадах. Вирішення К. к. залежить від уміння й можливості знаходити необхідні відповіді за допомогою реконструкції нормативно-ціннісних систем, закодованих у різних явищах відповідної культури чи субкультури та співвідносити їх з власними нормативно-ціннісними орієнтирами. Іншими словами, вирішення К. к. перебуває у прямій залежності від уміння знаходити спільне в різних культурних системах та ідентифікувати його як заг. людське. Щодо конфліктів, які виникають між офіційною або домінуючою культурою та субкультурами, то їх вирішення прямо залежить від здатності суспільства асимілювати суб'єкти субкультур або утворювати необхідні механізми їх соціалізації для досягнення сусп. гомеостазису, тобто стану рівноваги.

Ареною прояву К. к. можуть бути різні сфери сусп. життя, але ці конфлікти завжди пов'язані з руйнуванням сталих у часі зразків та стереотипів, що за відсутності їх наук, обґрунтування набувають ролі світоглядних ідеалів чи цінностей. Скажімо, в мистецтві причиною К. к. може бути виникнення нових напрямів, жанрів тощо (напр., на поч. XX ст. мало місце зіткнення авангарду та клас, мистецтва), в науці - протидія різних шкіл або методологій пізнання тощо.

К. к. часто обтяжені надлишковим емоційним перевантаженням конфліктуючих сторін і потребують подолання певних психол. бар'єрів та зміни асоціацій.

Найбільш складно вирішуються К. к., що ґрунтуються на ціннісних інтересах різних соціальних прошарків (соціальних груп, класів тощо) у межах одного суспільства. В такому разі вони можуть переростати у політ, конфлікти і слугувати показником глибокої кризи даного суспільства.

Особливим випадком К. к. є т. зв. аномія, яка, як вважав Р. Мертон, пов'язана з руйнуванням суспільно сталих та заг. визнаних норм і вакуумом ідеалів. Аномія може зумовлюватися не тільки суперечностями, що мають місце у соціальній структурі і порушують культурну єдність суспільства, а й суперечностями між суспільством і особистістю. Останні своїм наслідком мають зростання злочинності, самогубств тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити