Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


АНТРОПОСОФІЯ

АНТРОПОСОФІЯ — різновид теософії, в центрі якого — дослідження прихованих у людині «таємних» духовних сил; вчення, засноване 1912 р. Рудольфом Штейнером (1861 — 1925) з метою подолання бездуховності «масової людини».

Для виконання цього завдання Р. Штейнер здійснив синтез зх. і сх. реліг. — окультних учень, у якому можна виокремити елементи гностицизму, піфагорійської містики чисел, кабалістики, окультно-витлумаченого християнства (христософії), а також ремінісценції зі спадщини Й. Ф. Гете, нім. романтиків, клас, ідеалізму И. Г. Фіхте, Г. В. Ф. Гегеля, філософії життя Ф. Ніцше. Після проголошення Крішнамурті новим месією Р. Штейнер виходить із Теософського т-ва, генеральним секретарем нім. секції якого він був, і засновує Антропософське т-во, поклавши таким чином початок А.

На відміну від традиційної теософії, що ґрунтується на пасивній індійській містиці, Р. Штейнер висуває за мету свого вчення пробудження в людині її прихованих духовних сил. Це досягається шляхом виконання системи вправ (медитації, інспірації), за допомогою яких в середині фіз. тіла людини нібито формуються нові, аналогічні тілесним духовні органи на зразок «вогняних колес» і «квітки лотоса». Згідно з А. потрібно виховувати в людині здатність до «духовного споглядання», завдяки чому найбільш неприступне і далеке ставало б таким же безпосередньо близьким для сприйняття, як і предмети дотику, які сприймаються органами чуття. Тоді стає очевидним, що предмети фіз. світу являють собою лише більш ущільнені утворення, які складаються з духа і душі, причому дух і душу треба розуміти як Animus і Anima.

Людина, за А, Р. Штейнера, згідно з традиціями окультизму є мікрокосмом у складі фіз., ефірного (душа) і астрального (дух) тіл. Причому ефірне тіло людина набуває з прорізуванням корінних зубів (приблизно у 6 років), а астральне — з досягненням статевої зрілості. Духом керує закон перевтілення (реінкарнації). В окремому житті людський дух повторює самого себе з урахуванням досвіду своїх попередніх переживань на пройденому життєвому шляху. Тілом керує спадковий закон, а душею - створена нею самою доля (карма). Після смерті тіла зв'язок духа і душі зберігається до тих пір, поки душа не розстанеться зі своїм фіз. буттям.

Три сфери людського буття відображають три істор. ступені, через які пройшов, за Р.Штейнером, у своєму становленні світовий дух. З 1909 р., тобто з відкриттям А., світ перейшов у четверту фазу, на якій формується духовне «Я». І вирішальне значення у цьому формуванні має діяльність Антропософського т-ва. Було розроблено цілу систему посвячення з обрядами ініціації, що нагадували масонські. Перші ступені включали танці, вироблення евритмії, постановку театральних містерій, які писав сам Р. Штейнер. Для посвячених читалися спеціальні секретні курси. Праці Р. Штейнера і його доповіді охоплювали проблеми педагогіки, освіти, окремих видів мистецтва, медицини, космогонії, релігії тощо.

1919 р. Штейнер виступив з власною соціальною програмою, створеною під впливом «Держави» Платона. Антропософська програма передбачала поділ суспільства на три автономні сфери: правову, що ґрунтується на рівності; екон., на засадах братерства виробників у окремих громадах, і духовну, очолювану ареопагом мудреців, де мала панувати свобода. В умовах повоєнної кризи ці заклики мали певний успіх: виникло акціонерне т-во по утворенню незалежних господарських громад, на багатьох підприємствах Німеччини виникли антропософські осередки, дитячі антропософські школи, мали місце спроби створення «духовного» землеробства. Зі смертю Р. Штейнера т-во швидко знову перетворилося на замкнену секту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити