Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


МАСКА РОЛЬОВА

МАСКА РОЛЬОВА — стереотипна модель поведінки у типовій для даної ролі ситуації. Під час виконання будь-якої ролі людина стикається як з унікальними, так і з буденними ситуаціями. Потрапляючи до схожих обставин знову й знову, суб'єкт ролі на основі здобутого досвіду діє дедалі впевненіше. З часом зразки рольової поведінки відпрацьовуються до високого ступеня автоматизму, стають звичкою. Коли така звичка виникає стосовно визначених рольовими вимогами і приписами форм взаємодії з іншими людьми, вона отримує назву рольової маски.

Маска є необхідним компонентом соціальної ролі, виконуючи ряд істотних функцій: 1) редукційно-адаптивну — коли легко, швидко і точно виконуються дії, традиційні для конкретної рольової ситуації; 2) захисну — коли психічний чи фіз. стан або переконання (світоглядні, етичні, естетичні тощо) не відповідають усталеним рольовим нормам та експектаціям і водночас існує потреба, що спонукає до виконання саме цієї ролі; 3) компенсаторну — коли маска повинна приховати відсутність або недостатню розвиненість особистісних якостей, котрі, за самооцінкою суб'єкта ролі, необхідні для її успішного виконання.

Характерною особливістю рольової маски є не тільки інваріантний спосіб реагування на типові обставини, а й імітація, повна чи часткова, виявів, адекватних моменту почуттів (службова посмішка, скорботне обличчя і т.п.).

Виникаючи здебільшого несамохіть, надалі маска може «вмикатись» і використовуватися особою цілком свідомо як наслідок оцінки (хибної чи адекватної) ситуації за рольовим сценарієм. Здатність довільно маніпулювати масками породжує в суб'єкта ролі ілюзію, начебто маска є чимось стороннім стосовно його «Я», посередником між ним і рольовими партнерами. Насправді ж маска здійснює неабиякий зворотний вплив на особистість за рахунок механізму інтеріоризації, переведення «зовнішнього у внутрішнє». Значна відчуженість «Я» від маски загрожує особі внутрішнім конфліктом, що веде до відмови від даної маски чи навіть ролі у цілому або до зміни «образу Я». До негативних наслідків користування рольовими масками належить також стереотипізація свідомості, втрата «свіжості погляду» на рольові завдання, здатності до їх нестандартного вирішення. Однак попри це маски є неодмінним атрибутом соціальної взаємодії людей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити