Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


МЕТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ — очікуваний результат дослідження, його модель, центральне завдання, яке потрібно розв'язати. За змістом у соціол. дослідженні виокремлюють теорет., методичні та прикладні цілі.

Формулювання теорет. мети передбачає, що в результаті дослідження буде отримано нове знання про функціонування й розвиток досліджуваного об'єкта, його структуру, зв'язки з іншими об'єктами. Як практ. мета постають прогнози розвитку об'єкта, конкретні практ. рекомендації щодо вдосконалення його функціонування. Розробка нових методик дослідження та їхніх окремих процедур, а також відпрацювання інструментарію є методичною метою дослідження.

У прикладних дослідженнях особливого значення набуває погодження М. с. д. із замовником, визначення практ. значимості підсумкової інформації. Це усуває можливі розбіжності на етапі подання результатів.

Чітке формулювання М. с. д. — одна з найважливіших методол. вимог до програми соціол. дослідження. Сформулювавши мету, необхідно визначити шляхи її досягнення. Кроки в цьому напрямі фіксуються у програмі як завдання дослідження.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити