Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


МІГРАЦІЯ

МІГРАЦІЯ (від лат. migratio — переселення) в широкому значенні - процес просторового переміщення людей між поселеннями, регіонами, країнами. У вужчому значенні під М. розуміють сукупність переселень людей, пов'язаних зі зміною ними місця проживання на постійно чи на порівняно довготривалий строк, що приводять до зміни терит. розміщення населення.

Процеси М. різняться відстанню між місцем виїзду і місцем поселення; строками, на які переміщаються люди; метою, яку вони ставлять собі при цьому. Розрізняють внутрішню (переміщення населення в межах країни) і зовнішню (еміграцію, пов'язану з переїздом до іншої країни); маятникову (сист. поїздки на роботу, навчання тощо), сезонну (тимчасові переміщення населення до місць сезонної роботи) і постійну М. Постійний (безповоротний) вид, тобто власне переселення, є М. у вузькому розумінні.

Соціол. вивчення М. передбачає дослідження її причин і мотивів, кількісного складу мігрантів, їх соціальних і особистісних характеристик. Вивчається спрямованість міграційного потоку, тобто з'ясовуються терит. спільноти, з яких відбувається відтік населення, і ті, в які мігранти прибувають, а також вплив міграції на різні соціальні характеристики місць відтоку населення і місць його притоку.

Дослідження М. показує наявність певних закономірностей у соціально-демогр. характеристиках міграційних потоків. Так, у них частка чоловіків завжди вища, ніж у складі населення в цілому. Підвищена міграційна рухливість молоді. Частка самотніх у міграційних потоках більша порівняно із сімейною структурою всього населення. Таким чином, типовий мігрант — це найчастіше молодий неодружений чоловік до 30-ти років. Природно, що в місцях, де існує великий відтік населення, порушується соціально-демогр. структура, що відбивається на решті характеристик регіону.

Інтенсивність, спрямованість і склад міграційних потоків, соціальні, екон., політ, та ін. наслідки міграції суттєво відмінні в різних країнах і регіонах, проте сам процес М. притаманний усім людським спільнотам.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити