Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


МІРИ ВАРІАЦІЇ

МІРИ ВАРІАЦІЇ — узаг. показники неоднорідності значень ознаки у певної сукупності об'єктів.

Найпростішим показником варіації для кількісних ознак є варіаційний розмах, що обчислюється як різниця між максимальним та мінімальним значеннями. Цей показник може бути ненадійним, оскільки побудований на граничних значеннях ознаки, що часто у свою чергу є ненадійними. Якщо ряд значень ознаки впорядкувати і потім цей упорядкований ряд розділити на 100 рівних частин, то отримані «точки поділу» наз. процентилями. Таких процентилів — 99. Як міру варіації інколи використовують різницю між 10 та 90 процентилями («відкидаючи» таким чином 10% найменших та 10% найбільших значень). Процентилі 10, 20, 30,..., 90 ділять ряд значень на 10 рівних частин і наз. децилями. Процентилі 25, 50 та 75 ділять упорядкований ряд значень ознаки на 4 рівні частини і наз. квартилями. Різницю між першим та третім квартилем наз. міжквартильним розмахом і також використовують як оцінку неоднорідності ознаки.

Найважливішим показником неоднорідності (точніше, варіації значень ознаки навколо середнього) для метричних ознак є дисперсія В. Дисперсія враховує всі значення ознаки і обчислюється як сума квадратів відхилень від середнього, розділена на кількість об'єктів. Також часто використовують корінь квадратний з дисперсії, що наз. середньоквадратичним відхиленням (інша назва — стандартне відхилення) і позначають Б. Розмірність в збігається з розмірністю самої ознаки, тоді як розмірністю дисперсії є квадрат розмірності ознаки. Для порівняння неоднорідності ознак (навіть таких, що виміряні в різних одиницях) використовують коефіцієнт варіації Сv, що обчислюється як відношення стандартного відхилення до середнього і часто записується у відсотках. Часто вважають, що сукупність є однорідною за даною ознакою, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 40%. Для дуже несиметричних розподілів коефіцієнт варіації може бути понад 100%.

Для порядкових шкал можуть бути обчислені процентилі (як правило, децилі або квартилі), які в сукупності оцінюють неоднорідність ознаки. Крім того, для якісних (порядкових та номінальних) ознак розроблено спеціальні М. в., які поки що не отримали широкого розповсюдження.

Див. Змінна, Вимірювання, Міри центральної тенденції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити