Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


МІРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ

МІРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ — узаг. характеристики розподілу ознаки, що відображають певну тенденцію в ряді розподілу. М. ц. т. обчислюються з метою отримати показник (одне число), який може в подальшому аналізі до певної міри «замінити» собою ряд розподілу. Обчислювати такі узагальнюючі показники ознаки є сенс лише для сукупностей, що за цією ознакою є досить однорідними (мають невелику варіацію). Інша назва М. ц. т. — середні значення.

Які з показників центральної тенденції можуть бути обчислені для ознаки, залежить від типу шкали. Для номінальних ознак обчислюється мода Мо — значення, що найчастіше зустрічається в ряду розподілу (значення, що має найбільшу частоту). Розподіл, що має тільки одну моду, наз. унімодальним. Для порядкових ознак, крім моди, може бути обчислена також медіана Ме-значення, що ділить упорядкований ряд значень ознаки на дві рівні частини (в однієї половини об'єктів значення ознаки менше, ніж медіана, а в другої половини - більше). Для метричних кількісних шкал, крім Мо та Ме, також може бути обчислено середнє арифметичне М.

Для метричних шкал найчастіше обчислюють середнє арифметичне М. — як не зсунуту (незалежно від виду розподілу), обґрунтовану та ефективну точкову оцінку генерального середнього. Певним недоліком М. є те, що на значення цього показника впливають усі значення ряду розподілу, а отже, дуже великі та дуже малі значення ознаки (т.зв. викиди, що часто є ненадійними) можуть викривити значення середнього. Цього недоліку позбавлені мода та медіана. Для нормального розподілу (який є унімодальним та симетричним): М = Мо= Ме.

Див . Змінна, Вимірювання, Міри варіації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити