Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


МОДА

МОДА домінуюча у певній соціальній спільноті сукупність звичок, смаків, стандартів поведінки, а також зразків предметів споживання, що, з одного боку, відповідають цим звичкам і смакам, а з другого — визначають їх характер. Тому нова М. завжди поширюється досить швидко й інтенсивно.

М. перебуває у досить складних взаємозв'язках із звичаями і соціальними нормами. Подібно до них вона виконує регулятивну функцію, але на відміну від них не є заг. визнаною; вона менш стійка і більш варіативна. А відтак це — періодично і спонтанно виникаюча масова поведінка, зумовлена культивуванням потреби у певних мас — культурних зразках.

М. може бути основою для формування звичаїв і традицій, хоча не будь-яка М. набуває такого сусп. значення. Це особливий стійкий спосіб набуття спільнотою більш досконалих, нових смаків, звичаїв, зразків як засобу її самоствердження в суспільстві. З цієї причини М. часто функціонує у формі соціального епатажу і може у своїх конкретних виявах набувати не лише субкультурного, а й контркультурного значення. Належність індивіда до носіїв певної М. формує у нього впевнене відчуття групової приналежності і прагнення належати сприймається як «вимога» самої М, У результаті цього М. зразки характеризуються як цінності, наслідування яких формує стандартизовану поведінку і об'єднує її послідовників у хоча й нестійку, але групу. Характерною ознакою такої групи є оціночне ставлення до оточуючого соціального середовища як «консервативного», що у свою чергу викликає зворотну відповідну оцінку даної спільноти її «опонентами».

Наявність М., таким чином, зумовлює функціонування широкого діапазону ставлення до неї: від рабського поклоніння до абсолютного заперечення.

Наявність у М. поведінці елементів масової культури з розвинутою інфраструктурою (засоби масової комунікації, будинки моделей, шоу — бізнес тощо) сприяє цілеспрямованому формуванню М. смаків і через пропаганду та диференціацію масової і т.зв. високої М. навіть певним чином впливає на соціальну структуру суспільства, бо формуються групи, котрі обслуговують функціонування М.

М. є одним з явищ культури і тому досліджується у межах соціології культури. Тут вивчаються передусім такі проблеми, як вплив М. на соціальну стратифікацію, форми М. колективної поведінки, соціального престижу та контролю, соціального символізму. Саме ці проблеми та розбіжність у поглядах на них зумовлюють різні теорет. підходи до їх вирішення. Серед цих підходів найбільш поширеними є: престижно — символ., за якою М. розглядається як засіб соціального розмежування; естетичний, у руслі якого М. інтерпретується як вираз естетичних смаків певного істор. часу; ціннісно-орієнтаційний — М. тлумачиться як спосіб формування поведінки людей залежно від тих чи інших систем цінностей; еротичний - М. оцінюється як збуджуючий засіб привертання уваги залежно від сексуальної орієнтації; утилітарний - М. як стимулюючий засіб у сфері в-ва і споживання.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити