Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ — абстрактне подання теорії, її операціоналізація, яку можна перевірити емпіричним шляхом. У соціології відомі різні види моделей. Одним із таких видів є теорет. перспектива (theoretical perspective), положення якої виступають провідником дослідження. Прикладом є «ідеальні типи» М. Вебера, які спрощують реальність задля розуміння її важливих рис. Інший вид моделей послуговується для подання статист, та теорет. зв'язків між змінними, як у шляховому аналізі чи будь-якій іншій формі багатовимірного аналізу. Напр., у спробі зрозуміти соціальну стратифікацію ми можемо побудувати модель, яка поєднує таку змінну, як прибуток з іншими змінними: освітою, престижем професії, статтю, расовою приналежністю.

Важливою у побудові моделі є її перевірка на відповідність. У разі абстрактних теорет. побудов перевірка ускладнюється тим, що не кожну змінну можна виміряти безпосередньо. Саме тому у побудові моделей використовуються конструкти та концепти. Конструкти — уявлення, які дослідник може визначити змістовно та виміряти за допомогою певної кількості індикаторів. Концепти - найбільш заг. поняття, які можна виміряти за допомогою конструктів. Напр., на рівні концептів ми розглядаємо професійну самоспрямованість індивіда, на рівні конструктів — рутинізацію праці, її складність та міру підпорядкованості особи керівництву, на рівні індикаторів — кількість годин, яка витрачається на фіз. та розумову працю, освіту, необхідну для роботи за фахом, можливість самостійно приймати рішення тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити