Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ — певна реальність (а також її різні сторони, характеристики і відносини), на яку спрямоване дослідження. Виділення ж певного фрагменту цієї реальності диктується наявністю соціальної проблеми, тобто необхідністю розв'язання соціальної суперечності. Визначення О .і п. д. є першим кроком у розробці його програми і обов'язковою складовою останньої.

О. д. це проблемна ситуація, «сфокусована» у конкретному соціальному явищі, процесі, відношенні, сфері сусп.. життя. Під О. д. у конкретному соціол. дослідженні розуміють реальні соціальні процеси або явища, а також соціальні відносини, що містять суперечність і породжують проблемну ситуацію. О д. може вивчатися під різними кутами зору. Розробка програми дослідження саме й спрямована на реалізацію одного з них. Соціологи виділяють певні сторони, якості, характеристики, особливості об'єкта, котрі становлять для них інтерес у плані вивчення даної проблеми. Іншими словами, виділяється П. д.

В онтологічному плані П. д. — це найбільш значущі з теорет. чи практ. т. з. якості, сторони, особливості, характеристики, прояви об'єкта, що підлягають вивченню за допомогою соціол. методів. В одному і тому самому об'єкті можна виділити кілька предметів дослідження залежно від наук.-пізнавальних і практ. цілей. За них правлять насамперед закономірності функціонування і розвитку різних соціальних спільностей (класів, націй, груп, колективів) як суб'єктів певних соціальних відносин, що утворюють соціальну сферу суспільства. Явище, що стало предметом соціол. дослідження, витлумачується як тотальність, цілісність, що вивчається у всіх своїх визначальних залежностях і соціальних комплексах, у своєму функціонуванні й динаміці. А оскільки об'єкт — це те, що містить у собі соціальну суперечність, то предмет виражає саме ті його (об'єкта) якості і сторони, котрі найбільш рельєфно відбивають дану суперечність, він репрезентує, образно висловлюючись, «полюс соціальної суперечності».

Напр., якщо об'єктом соціол. дослідження виступає читацька аудиторія газети, то предметом можуть бути структура, спрямованість, інтереси, орієнтації, очікування, переваги, мотиви, потреби даної аудиторії і її поведінка щодо даної газети. Разом з тим висновок про те, що в предметі укорінились «полюси соціальної суперечності», можна зробити лише в результаті проведеного соціол. дослідження. На початковому ж етапі, при складанні програми П. д., визначається передусім для уточнення т. з., що зацікавила дослідника. П. р. — певна реальність (а також її різні сторони, характеристики і відносини), на яку спрямоване дослідження. Виділення ж певного фрагменту цієї реальності диктується наявністю соціальної проблеми, тобто необхідністю розв'язання соціальної суперечності. Визначення О .і п. д. є першим кроком у розробці його програми і обов'язковою складовою останньої.

О. д. це проблемна ситуація, «сфокусована» у конкретному соціальному явищі, процесі, відношенні, сфері сусп.. життя. Під О. д. у конкретному соціол. дослідженні розуміють реальні соціальні процеси або явища, а також соціальні відносини, що містять суперечність і породжують проблемну ситуацію. О д. може вивчатися під різними кутами зору. Розробка програми дослідження саме й спрямована на реалізацію одного з них. Соціологи виділяють певні сторони, якості, характеристики, особливості об'єкта, котрі становлять для них інтерес у плані вивчення даної проблеми. Іншими словами, виділяється П. д.

В онтологічному плані П. д. — це найбільш значущі з теорет. чи практ. т. з. якості, сторони, особливості, характеристики, прояви об'єкта, що підлягають вивченню за допомогою соціол. методів. В одному і тому самому об'єкті можна виділити кілька предметів дослідження залежно від наук.-пізнавальних і практ. цілей. За них правлять насамперед закономірності функціонування і розвитку різних соціальних спільностей (класів, націй, груп, колективів) як суб'єктів певних соціальних відносин, що утворюють соціальну сферу суспільства. Явище, що стало предметом соціол. дослідження, витлумачується як тотальність, цілісність, що вивчається у всіх своїх визначальних залежностях і соціальних комплексах, у своєму функціонуванні й динаміці. А оскільки об'єкт — це те, що містить у собі соціальну суперечність, то предмет виражає саме ті його (об'єкта) якості і сторони, котрі найбільш рельєфно відбивають дану суперечність, він репрезентує, образно висловлюючись, «полюс соціальної суперечності».

Напр., якщо об'єктом соціол. дослідження виступає читацька аудиторія газети, то предметом можуть бути структура, спрямованість, інтереси, орієнтації, очікування, переваги, мотиви, потреби даної аудиторії і її поведінка щодо даної газети. Разом з тим висновок про те, що в предметі укорінились «полюси соціальної суперечності», можна зробити лише в результаті проведеного соціол. дослідження. На початковому ж етапі, при складанні програми П. д., визначається передусім для уточнення т. з., що зацікавила дослідника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити