Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ОБ'ЄКТИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ

ОБ'ЄКТИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ — це елементи вибірк. сукупності, що виступають як терит. спільності та організації, в яких у свою чергу конкретизуються одиниці спостереження. Одиницями спостереження наз. елементи сформованої вибірк. сукупності, які безпосередньо слугують джерелом інформації соціальної (див ). Як О. р., так і одиниці спостереження являють собою соціальні об'єкти, які мають характеристики, що є суттєвими для предмета конкретного дослідження. О. р. і одиниці спостереження можуть збігатися і мати відмінності. Саме за цією ознакою розрізняють вибірки багатоступеневі та одноступеневі (див.).

На кожному з етапів відбору вирізняються різні проміжні О. р., які здебільшого є «природними одиницями», тобто природними утвореннями, такими, як політ, адм. р-ни, населені пункти, підприємства, установи, цехи, академ, групи, бригади, відділи, лабораторії і т.д.

Виділяють два типи О.р, До першого типу належать політ.-адм. одиниці (респ., край, обл., р-н, різні види населених пунктів, сільради і т.д.), до другого — виробничі підприємства (у т. ч. колгоспи і держ. с.-г. п-ва), установи, навч. заклади та ін. Залежно від типу О. р., що використовуються в процесі формування вибірк. сукупності, виділяють три типи вибірок: адм,-терит., виробнича і змішана.

Алгоритми і методи зведення О.р. або одиниць спостереження в типові групи, з яких потім відбираються найбільш типові представники, характерні для даної групи, складають спосіб районування виділених на проміжних етапах відбору О. р. Вирізняються кілька найбільш заг. видів описаних алгоритмів і методів типологізації. До першого виду належать усі методи, що ґрунтуються на застосуванні методу автоматичної класифікації об'єктів дослідження. Другий вид об'єднує всю сукупність методів, пов'язаних послідовно із застосуванням факторного і кластерного аналізу, завдяки яким у подальшому відбувається типологізація об'єктів дослідження. Третій вид описує різні методи якісного, змістовного аналізу ознак (що, зрозуміло, не виключає використання статист, методів, які ґрунтуються на взаємозв'язку кількості шарів з оцінкою дисперсії базової ознаки або з обсягом витрат на проведення дослідження).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити