Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


АДАПТАЦІЯ КУЛЬТУРНА

АДАПТАЦІЯ КУЛЬТУРНА — діалектично суперечливий, нерозривний процес пристосування суспільства, окремих його членів до умов природного і соціального середовища через коригуючи механізми та цінності культури. Процес взаємодії суспільства і природи - складний, багатоаспектний, багаторівневий. Одні лінії зв'язків виникають і реалізуються прямо, безпосередньо, інші мають опосередкований характер. У цій взаємодії проміжним, коригуючим механізмом є культура, завдяки якій спільність зберігає свою цілісність, унікальність, визначеність. Через культуру відбувається передача духовної спадщини від покоління до покоління, отже, забезпечується існування даного етносу у часі.

Існування етнічної спільності в одних і тих же природних умовах вело до консервації досвіду групи в навичках природокористування, у формах поведінки. Вироблялися стійкі звички, формувалися стереотипи, складалися традиції Вони закріплювались у процесі етнізації , відтворювались у повсякденній діяльності.

Оскільки багато традицій сформувалось як стійкі прийоми взаємовідносин людини, людських колективів саме з даним природним середовищем, то і дана територія сприймалась як звична, своя, рідна. Вона була близькою, знайомою, зрозумілою на відміну від інших територій, які були незрозумілими, незнайомими, небезпечними, ворожими, чужими.

Більше того, природа, клімат, ландшафт, осмислені етносом, увійшли до його культури Вони оспівані, опоетизовані в усній народній творчості і в цих образах стали елементом структури свідомості особистості в процесі етнізації як вищі цінності. Вони стають частинкою її «Я». Тому в ієрархії цінностей особистості посідають високі місця. Людина по-особливому відчуває їх. Вони хвилюють її, тривожать, навівають приємні спогади, є складовими почуття любові до Батьківщини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити