Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ОЛЕСНЕВИЧ Любомир Олександрович

ОЛЕСНЕВИЧ Любомир Олександрович (26.08,1921, на Лемківщині, в с. Богуша Ново-Санчського повіту Краківського воєводства, Польща — 17.06,1983, Львів).

У 1947 — 1949 рр. закінчив середню освіту в Бережанській вечірній школі робітничої молоді. У 1949 — 1953 рр навчався на обліково-екон, ф-ті Львівського торг.-екон., ін-ту. Одержав диплом з відзнакою.

У 1953 — 1964 рр., працював на посаді молодшого, а потім старшого наук, співроб. Ін-ту сусп., наук АН УРСР. Захистив дис. на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук (1958) 1964 — 1967 — доцент Львівського держ. ун-ту їм І Франка, зав, лабораторії конкретно-соціол. проблем управління, ст. наук, співроб. Львівського відділення Ін-ту економіки АН УРСР,. Автор 80 наук, праць, у т. ч. першої в СРСР моногр, «Соціальне планування промислових підприємств». Започаткував новий напрям в індустріальній соціології — соціальне планування підприємств та регіонів. Завдяки працям О, та очолюваного ним колективу в 70-х рр. сформувалась львівська школа індустріальної соціології, яка справила помітний вплив на розвиток цієї галузі в СРСР.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити