Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ОПИТУВАЛЬНА МЕРЕЖА

ОПИТУВАЛЬНА МЕРЕЖА — раціональне з т. з. вимог вибірк. методу і оптимальне з т. з. організації проведення опитування, розміщення групи інтерв'юерів, які протягом тривалого часу збирають соціальну інформацію, що цікавить дослідника. Проведення серії досліджень населення за допомогою постійно діючої мережі інтерв'юерів є більш екон., оперативним. Інформація, отримана шляхом таких опитувань, є надійнішою порівняно з разовими обстеженнями. Важливими також є переваги О. м. у формуванні вибірк. сукупності, доборі та підготовці інтерв'юерів, створенні однакової методики й технології збирання та обробки первинної соціол. інформації, в організації контролю її якості. О. м. формуються, як правило, для збирання репрезентативної інформації у великомасштабних дослідженнях. За допомогою О. м. можливим є проведення не всіх соціол. та маркетингових досліджень, а лише тих, у яких предметна і об'єктна галузі дослідження тісно корелюють з основними характеристиками та ознаками, що були використані дослідником при побудові О. м.

Емпірично апробовані оптимальні навантаження на О. м. - не менше одного разу на 1 — 2 місяці і не частіше 4 — 5 разів на місяць. Інакше може розпочатися процес «відмирання мережі», коли ряд інтерв'юерів з різних причин припиняють свою діяльність в О. м. Функціонування опитувальної мережі висуває перед організаторами завдання вирішення низки організаційних проблем: пошук приміщення, фінансування, засобів зв'язку, доставлення методичних матеріалів та опитувальних листів тощо.

За допомогою О. м. можливим є проведення як панельних, повторних і порівняльних досліджень, так і серії звичайних соціол. та маркетингових досліджень, коли дослідники не мають за мету досліджувати динаміку чи проводити порівняння.

Крім економічності, О. м. дає значний виграш у часі, оскільки організаційні заходи на етапі проектування будь-якого соціол. чи маркетингового дослідження тут забирають значно менше часу. Це створює можливість отримання оперативної інформації (громадська думка про актуальні події, реакція на програми радіо, телебачення, сприйняття окремих програм та рекламних роликів тощо). За наявності О. м. у дослідника є значно більше можливостей для проведення експериментів як методичного, так і змістовного характеру.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити