Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ОПИТУВАННЯ ТЕЛЕФОННЕ

ОПИТУВАННЯ ТЕЛЕФОННЕ — один із різновидів опитування у соціол. дослідженні, заочне (опосередковане, дистантне) інтерв'ю. Можливості застосування методу безпосередньо пов'язані з розвитком телефонних мереж. Позитивними якостями цього методу є його оперативність, низька собівартість та простота контролю за якістю роботи.

Основні недоліки — неможливість отримання репрезентативної інформації за низької щільності телефонної мережі, вимога стислості опитувальника, що зменшує обсяг отримуваної інформації, змушене спрощення у формулюванні та конструюванні запитань, складнощі, пов'язані з необхідністю рівноцінної заміни респондента у разі його відмови від участі в опитуванні.

Особливостями О. т. є побудова вибірки, формулювання запитань та конструювання опитувальника. У О. т. застосовується одношаблева вибірка. Підставою вибірки є телефонні книги квартирних номерів телефонів. Вибірка формується методом сист. або випадкового відбору номерів. Інший спосіб — генерування на ЕОМ випадкових чисел і використання їх як телефонних номерів.

Процедура відбору конкретного респондента в О. т. є такою: інтерв'юер складає список членів сім'ї (власників телефону) із зазначенням статі та віку і впорядковує його, напр. , записуючи всіх чоловіків залежно від віку, а відтак і жінок. Відбір респондентів у сім'ї здійснюється за допомогою стандартних карток, на яких залежно від її кількісного складу зазначають порядковий номер відібраного члена сім'ї. Кожна картка має суворо визначену частоту застосування. Окремі різновиди карток розподіляються у заг. сукупності анкет будь-як. Відбір респондентів за цими картками надає кожному членові сім'ї однакову можливість потрапити до вибірки.

Головна особливість О. т. пов'язана з особливостями комунікативного процесу. В О. т. запитання, спрямовані на підтримання інтересу до теми дослідження (контактні запитання), мають бути в усіх частинах анкети на відміну під особистих інтерв'ю, де їх місце — на початку опитувальника.

Телефонне інтерв'ю в ідеалі наближається до розмовної мови. Запитання мають бути лаконічними, слід уникати складних граматичних конструкцій. Якщо в очному інтерв'ю використовуються шкали, де може бути до 11 позицій, то в телефонному інтерв'ю кількість градацій не повинна перевищувати чотирьох. А в шкалах інтенсивності — п'яти, та й то за умови граничної простоти формулювань.

У О. т. виокремлюють дві стадії: вступну бесіду та власне інтерв'ю. Мета вступної бесіди - відбір респондента у сім'ї та встановлення з ним попереднього контакту. Вступна бесіда ведеться у вільній формі. Процес же самого інтерв'ю є суворо формалізованим, інтерв'юер не повинен відхилятися від опитувальника. Як правило, О. т. триває не більш як 10 хвилин, але головне, що визначає кількість запитань в опитувальнику, — це інтерес респондентів до теми бесіди та особливість категорії респондентів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити