Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ — це всебічне забезпечення його підготовки й проведення відповідно до вимог, що їх висувають до наук, дослідження. Оскільки соціол. дослідження є складним комплексом наук.-теорет. і практ. заходів, під час його реалізації потрібно передбачати розв'язання питань, пов'язаних з розробкою робочого плану дослідження, контактами із замовником, фінансуванням, підготовкою виконавців (анкетерів, інтерв'юерів, кодувальників), роз'яснювальною роботою на об'єкті.

Соціол. дослідження може здійснюватися як на підставі держбюджетного фінансування, так і за угодою з підприємствами, організаціями, фірмами. Залежно від способу фінансування між замовником та виконавцем укладається або наряд — замовлення на дослідження, або угода. У цьому документі визначаються терміни проведення дослідження, розмір і джерела фінансування та різновид підсумкового документа.

На цій стадії підготовки дослідження принципово важливо узгодити із замовником його мету й завдання та зафіксувати їх документально. Це допоможе уникнути непорозумінь і «тертя» під час затвердження підсумкового звіту.

Розробка робочого плану дослідження, який разом з його програмою становить єдиний дослідницький документ, спрямована на ув'язування етапів дослідження та різновидів відповідних робіт з термінами їх виконання, фінансуванням і кадровим забезпеченням.

Важливими моментами О. с. д. є добір, підготовка виконавців і контроль за їхньою працею. Добір виконавців польового етапу дослідження (анкетерів, інтерв'юерів) здійснюється з урахуванням їхньої ерудиції, комунікабельності, психол. готовності до цієї роботи. Але залежно від досліджуваної проблеми певного значення можуть набувати й такі характеристики, як стать, вік, рівень освіти, соціальний статус виконавця.

Кількість виконавців у конкретному дослідженні залежить від обсягу вибірки, часу заповнення анкети або бланка інтерв'ю, техніки опитування та часу, впродовж якого потрібно зібрати первинну інформацію.

При підготовці анкетерів та інтерв'юерів їх необхідно ознайомити з метою та завданнями дослідження, психол. особливостями контакту з респондентами, а також дати конкретні інструкції щодо здійснюваного дослідження, провести контрольне інтерв'ю (анкетування), проаналізувати типові помилки. Контроль за роботою виконавців здійснюється як суцільною перевіркою анкет або бланків інтерв'ю щодо повноти й правильності заповнення, так і вибірк. бесідами з респондентами. Поряд з інструкцією інтерв'юерові (анкетерові) розробляється й інструкція кодувальникові інформації, в якій зазначається спосіб закриття відкритих запитань і переведення інформації на машинні носії.

При О. с. д. особливе значення має контакт з респондентами. До початку етапу збирання інформації вони мають бути поінформовані у певній формі (письмово чи усно) про майбутнє дослідження та його цілі, а по завершенні — про результати. Від рівня О. с. д. залежить загалом його якість, наук, і практ. ефективність.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити