Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ОССОВСЬКИЙ Володимир Леонідович

ОССОВСЬКИЙ Володимир Леонідович (1935, м. Одеса) — укр. соціолог, фахівець у галузі соціології громадської думки. Д-р філос. наук, проф., зав. відділу методології і методів соціол. досліджень Ін-ту соціології HAH України, проф. каф. соціології Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». У 1961 р. закінчив істор. ф-т Одеського держ. ун-ту. Працював викладачем. Нині читає курс історії філософії, курс теорет. соціології, курс практ. соціології. Веде плідну наук, діяльність. Галузь наук, досліджень: методологія соціол. досліджень, соціальні орієнтації молоді, соціологія громадської думки. Розробив концепцію ідентифікації феномена громадської думки, виявлення її соціальних суб'єктів в умовах трансформації посттоталітарних суспільств.

✵ Тп.: » Активность трудящихся в управлении производством» (1973); «Трудовые ориентации молодежи: опыт и программа социологического исследования» (1985); «Престиж профессии» (1981); «Социальная микросреда и выбор профессии» (1982); «Массовая информация и общественное мнение» (1990); «Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия» (1993) та ін.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити