Соціологія короткий енциклопедичний словник

ОССОВСЬКИЙ Володимир Леонідович (1935, м. Одеса) — укр. соціолог, фахівець у галузі соціології громадської думки. Д-р філос. наук, проф., зав. відділу методології і методів соціол. досліджень Ін-ту соціології HAH України, проф. каф. соціології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". У 1961 р. закінчив істор. ф-т Одеського держ. ун-ту. Працював викладачем. Нині читає курс історії філософії, курс теорет. соціології, курс практ. соціології. Веде плідну наук, діяльність. Галузь наук, досліджень: методологія соціол. досліджень, соціальні орієнтації молоді, соціологія громадської думки. Розробив концепцію ідентифікації феномена громадської думки, виявлення її соціальних суб'єктів в умовах трансформації посттоталітарних суспільств.

Тп.: " Активность трудящихся в управлении производством" (1973); "Трудовые ориентации молодежи: опыт и программа социологического исследования" (1985); "Престиж профессии" (1981); "Социальная микросреда и выбор профессии" (1982); "Массовая информация и общественное мнение" (1990); "Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия" (1993) та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити