Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПАБЛИК РІЛЕЙШНЗ

ПАБЛИК РІЛЕЙШНЗ (від англ. public rilations — зв'язки з громадськістю) — особливий напрям діяльності держ. органів, корпорацій, політ, та інших організацій, що пов'язаний з формуванням сприятливої громадської думки про себе. П. р. — це функція управління, підпорядкована налагодженню та постійній підтримці взаєморозуміння, доброзичливості й взаємовигідних зв'язків між організацією і різноманітними групами громадськості, від яких залежить успіх її функціонування.

Як функція управління П. р. охоплює: з'ясування пріоритетних для конкретної організації груп громадськості; прогнозування, аналіз та інтерпретацію громадської думки, що може позитивно або негативно вплинути на плани організації; надання консультацій керівництву організації при прийнятті рішень, які матимуть соціальні наслідки; інтерпретацію політики організації та інформування громадськості про її діяльність; управління процесом подолання кризових ситуацій або розв'язання конфліктів з метою збереження позитивного іміджу організації; планування та реалізацію коротко - і довгострокових програм формування сприятливої для організації громадської думки тощо.

Наук, основою П. р. є заг. та прикладні теорії психології, соціальної психології, соціології, політології, економіки, юриспруденції, етики та менеджменту, зокрема психології ділового спілкування, масової та міжособистісної комунікації.

Для П. р. особливе значення має мистецтво зв'язків з певними цільовими групами громадськості (в середині та поза межами організації). З цією метою наука П. р, надає суб'єктові діяльності методики, що дають змогу збирати різноманітну інформацію про установки, уподобання та громадську думку соціальних груп, а також цілеспрямовано впливати (використовуючи засоби масової інформації, техніку комунікування) на різні аудиторії публіки.

Сприяючи досягненню взаєморозуміння між організацією і широкою громадськістю, П. р. допомагає різним ін-там плюралістичного суспільства приймати виважені рішення, діяти більш ефективно на користь спільних інтересів. Як особлива інформаційно-комунікативна система П. р. покликаний забезпечувати гармонізацію приватної і сусп.. діяльності, слугувати налагодженню доброзичливих взаємин окремих організацій з соціальним середовищем.

Своє інституціальне оформлення П. р дістав у вигляді підрозділів управління окремих організацій і установ, самостійних консультативних фірм. Більш як у 60 країнах функціонують нац. та галузеві професійні товариства П,р. У 1955 р. утворено Міжнар. асоціацію паблик рілейшнз (ІРRА), що об'єднує фахівців із близько 70 країн світу. Особливого значення професійні асоціації П. р. надають питанням етики поведінки фахівців цієї сфери. У 1961 р.

IPRA схвалила «Кодекс професійної поведінки», який згодом знайшов своє продовження в «Афінському кодексі» 1965 р. Свої «кодекси честі» мають над. та регіональні організації П. р. Зокрема, Європейська конфедерація П. р. у 1978 р. затвердила свій кодекс професійної поведінки («Лісабонський кодекс»).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити