Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА СОЦІОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА СОЦІОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ — типи емпіричного знання, що послідовно одержуються в соціол. дослідженні за допомогою методів збору та обробки даних. Первинна інформація (первинні дані) відображає тільки той стан об'єкта, що має місце в певній емпіричній ситуації. Вона фіксує одиничні спостереження, висловлювання, оцінки, а тому має неузагальнений, імовірнісний характер. Саме тому головне завдання емпіричного дослідження полягає в наук, обґрунтуванні його результатів та самого процесу збору й аналізу вихідної інформації. Насамперед у вихідних даних, що в соціол. дослідженні мають переважно суб'єктивний характер (вербальні оцінки), виділяють такий зміст, що є не залежним від суб'єктивних поглядів авторів. Для цього досліднику необхідно мати достатньо репрезентативний масив первинних даних — первинну інформацію. Особливістю цього типу інформації є те, що вона одержана у формі, непридатній для безпосереднього наук, вжитку. Досліднику потрібно перетворити її у більш організоване й обґрунтоване емпіричне знання шляхом максимально можливого звільнення змісту від окремого, суб'єктивного та випадкового. Знаряддям такого «перетворювання» виступають статист, та інші індуктивні методи обробки та аналізу.

У результаті статист, обробки первинної інформації одержують певні узаг. показники: середні величини, варіації, дисперсії, моду, медіану тощо. Вони мають найчастіше статус статист, резюме і відображають певні зв'язки, тенденції, емпіричні залежності. «Ущільнену» таким чином інформацію наз. вторинною. Вторинною наз, також таку інформацію, що одержана з інших джерел, з іншою метою, іншими дослідниками, але придатна для використання в даному дослідженні або як доказ правильності чи сумнівності його окремих висновків Будь-яке емпіричне узаг. (вторинна інформація) є основою теорет. знання і забезпечує йому (в ідеалі) статус вірогідності, оскільки виключає різні випадкові і суб'єктивні відхилення, невід'ємні у первинній інформації. Ймовірність її істинності може наближатися до одиниці, а тому вона використовується як факти описової теорії.

Вторинна інформація може використовуватися також для верифікації теорії, емпіричної інтерпретації дедуктивних теорет. висновків. Підставою для цього є те, що, по-перше, ця інформація описує і певною мірою пояснює об'єкт у цілому, а не окремі його сторони; по-друге, вона відносно вільна від помилок дослідження; по-третє, вона ґрунтується на безпосередніх (первинних) даних, ступінь надійності яких досліднику вже відомий Завдяки цим її якостям одержанням вторинної інформації соціол. дослідження часто завершується, особливо коли воно має прикладну спрямованість Проте в пошуковому наук, дослідженні, спрямованому на нове знання, вторинна інформація розглядається лише як надійна основа пояснювальної соціол. теорії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити