Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПОВЕДІНКА ІННОВАЦІЙНА

ПОВЕДІНКА ІННОВАЦІЙНА — форма соціальної поведінки, у якій реалізується здатність особи орієнтуватися на мету розвитку, виявлення ініціативи, формування пошуку способу життя, вихід її активності за межі звичного соціоекон. контексту життєдіяльності. Виділяються кілька стратегій інноваційної поведінки: а) самостійна розробка новацій та їх активне впровадження в життя; б) активність при впровадженні нововведень; в) участь у реалізації інновацій без виявлення самостійної активності, яка може зникнути з появою труднощів; г) пасивне здійснення нововведень. П. і. притаманні: а) цілеспрямованість як прагнення до суспільно значущої мети; б) вмотивованість як властивість особи зацікавлено та дійово ставитися до пошуку нового, удосконалення існуючого; в) цілісність, під якою криється повнота репрезентації особистісних властивостей і рис, що забезпечують здатність особи виступати в ролі суб'єкта перетворюючої діяльності; г) організованість, вміння підпорядкувати себе певному порядку виконання дій відповідно до заздалегідь розробленого та встановленого плану; д) результативність (продуктивність, ефективність).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити