Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПОДОЛИНСЬКИЙ Сергій Андрійович

ПОДОЛИНСЬКИЙ Сергій Андрійович (21.07.1850 — 12.07.1891) — відомий укр. публіцист, економіст, соціолог. У своїй творчості поєднував марсист. і соціал-дарвікістські погляди з політ, програмою громадівства. Одна з головних його праць - «Ремесла і фабрики на Україні», у якій він досліджував істор процес становлення праці і виробничих відносин, розповсюдженість того чи іншого типу занять в Україні, становище різних груп робітників, їх відносини з працедавцями тощо. Важливою є думка П. про те, що одним із вимірів соціальної диференціації і соціальної мобільності є належність до певної національності. Головну ж причину соціальної диференціації і соціальної нерівності П. вбачав у додатковій вартості. Остання є виявом сусп. закону — боротьби за існування.

Поряд із боротьбою за існування діє і закон зростання солідарності людей, який, не заперечуючи дарвінівського закону, «супротивний» лише боротьбі людей між собою. З розвитком суспільства закон солідарності набуває все більшої ваги і цей процес є об'єктивно зумовленим.

Виходячи з цього, П.. обґрунтовує тезу, що в громада, заснованій на засадах солідарності, дарвінівський закон виявлятиме себе в тому напрямі, що висуватиме на перші позиції в науці, мистецтві, у сфері морального вдосконалення найбільш розвинених осіб. А тому закон Дарвіна П. формулює як боротьбу за існування і відбір здібніших. Кінцевим результатом впливу дарвінівського закону на суспільство буде утвердження таких форм громадського життя, за яких передусім зростатиме прихильність між людьми. Застосовані до машин об'єднані сили людей будуть спрямовані лише на боротьбу з природою,

Спільна праця і більш-менш однакова здатність людей до громадсько-необхідної праці неминуче приведе до необхідної рівномірності в користуванні женими благами для задоволення всіх потреб. Нерівність виявлятиметься лише у більшій кількості людей, які стоятимуть вище середнього рівня розвитку, і зменшенні кількості людей, які «вироджуються», гинуть або опускаються нижче середньої міри здоров'я, розвитку і долі.

✵ Тв.: Ремесла і фабрики на Україні. Женева, 1880; Життя і здоров'я людей. Б. м. в., 1878.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити