Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА

БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА — широке, багатокомпонентне поняття, яке відбиває існуючі військ. — політ., екон., екол., соціокультурні, інф. та інші загрози для держави або нації, що складаються в системі глобальних та регіональних взаємовідносин країни з іншими країнами, етносами, соціальними групами, верствами, політ, силами в країні.

Б. н. найчастіше розглядається в двох аспектах: а) крізь призму зіткнення нац. інтересів, які виявляються у вигляді ідеалів і цілей держави, нації (У. Липман, Г. Моргентау, С. Хоффман, М. Каплан та ін. ); б) крізь взаємодію систем цінностей як найбільш фундаментальних факторів, що визначають цілі, засоби та методи взаємодії держав на міжнар. арені і політ, сил у країні (А. Вольферс, К. Норр, Ф. Трєгер, Д. Кауффман та ін.). В обох варіантах аналізуються суб'єктивні і об'єктивні компоненти безпеки, існуючі та потенційні загрози, зовнішні та внутрішні дестабілізації держ. та громадського життя.

Всебічна оцінка Б. н. охоплює: по-перше, пошук істотної відмінності між об'єктивним станом нац. безпеки та суб'єктивними тлумаченнями цього стану правлячими і опозиційними елітами, керівниками протидіючих держав і т.д.; по-друге, об'єктивну оцінку верхньої і нижньої меж нац. безпеки для кожної конкретної держави або військ. — політ, союзу; по-третє, більш широке тлумачення спектра нац. безпеки, ніж тільки військ., зовнішньо-політ. і зовнішньо-екон. загрози.

Проблеми Б. н. України вбирають у себе не тільки заг. характеристики, які можуть бути застосовані до кожної країни, а й специфічні риси, що зумовлені труднощами розвитку молодої багатонац. держави, яка зіткнулась зі складними геополіт., екон., екол., військ, факторами свого розвитку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити