Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПОМИЛКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ

ПОМИЛКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ — можливі межі відхилення вибірк. частки і вибірк. середнього від частки і середнього в генеральній сукупності. За своєю природою такі помилки можуть бути сист. і випадковими. В соціол. та статист, літературі сист. помилки часто наз. також помилками зсуву. Такі помилки здебільшого мають одну й ту ж саму постійну величину або змінюються за певним законом, який має функціональний характер. Сист. помилками наз. помилки, які виникають внаслідок дії (в однакових умовах) певної причини або невеликої кількості причин, що викривляють отриману інформацію в певному напрямі, до того ж ці причини піддаються вивченню.

Систематичні П. р. найбільш небезпечні, тому що їхнім джерелом е неправильні принципи проведення процедури дослідження, засоби формування вибірк. сукупності, методи збору й обробки отриманої інформації До основних причин появи сист. помилок репрезентативності відносять: 1) навмисний чи ненавмисний відступ від принципів випадкового відбору при формуванні вибірк. сукупності; 2) заміна одиниць спостереження іншими одиницями, які не потрапили до вибірк. сукупності; 3) неповне охоплення опитуванням одиниць вибірк сукупності; 4) практ. неможливість абсолютно точно реалізувати попередній план вибірки внаслідок відмов респондентів від участі в опитуванні, природної смертності і переміщення населення, помилково написаних адрес, змін адрес та ін.

Випадковими є такі П. р., які при повторних вимірюваннях приймають різні взаємонезалежні позитивні чи негативні значення. Про випадкові помилки може йти мова тільки тоді, коли, крім основних, у нас є ще й додатково проведені вимірювання. Випадкові П. р. постають у формі випадкових величин або функцій, тобто меж, в яких знаходиться результат. їх з деякою ймовірністю можна передбачити. Тобто величину випадкової помилки можна апріорі визначити.

Див. Репрезентативність.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити