Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПОРІВНЯННЯ МНОЖИННІ

ПОРІВНЯННЯ МНОЖИННІ — один з методів вивчення преференцій, побудований шляхом екстраполяції методу парних порівнянь на велику (кілька десятків) групу об'єктів. Ідея методу полягає в тому, що заздалегідь, на попередньому етапі дослідження експериментальним шляхом визначають максимальне число об'єктів к, при якому метод ранжування еквівалентний (дає тотожне упорядкування) методу парних порівнянь. Далі на головному етапі дослідження респондентам пропонується у множині із п об'єктів проводити не традиційне парне упорядкування з двох об'єктів, а упорядковувати к об'єктів.

Можливі два варіанти методу П. м. У першому множину наборів по к об'єктів із множини з п об'єктів числом В визначають так, щоб кожна пара об'єктів потрапила хоча б один раз в один набір. При цьому кожний набір формується за спеціальною схемою (т. зв. блок-схема). У другому варіанті об'єкти, включені до кожного набору, визначаються шляхом реалізації т. зв. випадкових чисел. Кількість наборів має бути такою, щоб з найбільшою ймовірністю після транзитивного замкнення всієї множини порівнянь для кожної пари об'єктів були б визначені преференції респондентів. Тобто якщо в одному наборі маємо об'єкти «а» і «b» і респондент визнав першість «а» по відношенню до «b», а в іншому наборі містяться об'єкти «b» і «с» і респондент визнав першість «b» по відношенню до «с», тоді транзитивне замкнення означає, що дослідник має підстави зробити висновок: респондент визнає першість об'єкта «а» по відношенню до «с». Перший варіант методу трудомісткий (напр., якщо n=31, k=6 потрібен 31 набір), але він не вимагає припущення про транзитивність преференцій респондентів. Другий варіант методу більш економний, але спирається на припущення про транзитивність порівнянь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити