Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПОРІВНЯННЯ ПАРНІ

ПОРІВНЯННЯ ПАРНІ — один з методів вивчення преференцій (встановлення упорядкованого переліку об'єктів), суттєва особливість якого полягає в тому, що респонденту відомим перелік з п об'єктів і йому пропонується вказати, за певним критерієм, першість одного об'єкта в кожній з теоретично можливих пар об'єктів. Усі акти визначення першості дають підставу скласти матрицю Парних порівнянь //аij//, де а =1, якщо респондент визначив першість і-го об'єкта по відношенню до і-го, та а =0, якщо за даним критерієм ці об'єкти респондентом визначаються як тотожні. Сума елементів рядка матриці дає уявлення про ранг об'єкта з відповідним номером у свідомості респондента.

За невеликої кількості об'єктів П. п. є найбільш точним і надійним методом виявлення преференцій. Він звичайно використовується для того, щоб визначати преференції експертів у т. зв. «чистому вигляді». Вважається, що якісне порівняння двох об'єктів для респондента є легшою процедурою, ніж його зусилля щодо визначення преференцій за бальною чи ранговою шкалою порядку; цей метод оцінки не нав'язує респонденту апріорних умов.

Припускаючи, що значення преференцій є випадковими величинами, дослідник може ставити завдання визначення ймовірності дійсного співвідношення об'єктів з т. з. критерію порівняння (моделі Бредлі — Террі — Льюса та ін.). Метод П. п. дає змогу визначати значення відмінностей місця тих чи інших об'єктів в ієрархії та вирішувати аналогічні завдання.

Недоліком методу є значне підвищення трудомісткості процедури при збільшенні кількості об'єктів. При 12 — 15 об'єктах процедура вже досить трудомістка. Крім того, окремі пари об'єктів іноді порівнюються за різними критеріями, що приводить до не транзитивності преференцій. Метод широко застосовується при визначенні експертних оцінок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити