Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПРАВИЛЬНІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПРАВИЛЬНІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ — одна з характеристик якості соціол. інформації. Під П. с. і. розуміють відсутність сист. помилок, пов'язаних з інструментом дослідження. Оцінка П. с. і. проводиться шляхом висунення гіпотез щодо можливих сист. помилок вимірювання та наступної їх перевірки. Напр., чи не пов'язаний даний розподіл опитуваних щодо ознаки, котра вивчається, з тим, що респонденти використовують лише частину шкали? Чи впливає порядок ознайомлення респондента з переліком проблем з подальшим їх ранжуванням за певним критерієм? Чи впливає оцінка респондентами першої професії в списку всіх професій на оцінку престижу кожної? Проведення пілотажних досліджень та методичних експериментів є одним з основних видів перевірки таких гіпотез. Напр., вивчення розподілу відповідей опитаних у пілотажному дослідженні дає змогу виявити т.зв. «непрацюючі» градації відповідей; опитування про престиж професій двох еквівалентних частин вибірк. сукупності респондентів за допомогою двох списків, які відрізняються порядком друку найменувань професій, уможливлює контроль зсувів інформації за рахунок місця професії в списку; порівняння даних, отриманих інтерв'юєрами-чоловіками, з даними, отриманими інтерв'юєрами-жінками, дає змогу виявити сист. помилки (артефакти), пов'язані з впливом статі інтерв'юера на характер відповідей респондентів.

На відміну від випадкових помилок, які принципово не можуть бути усунені, сист. помилок можна уникнути, якщо вдається встановити ці помилки та механізм їх утворення. На практиці це трапляється рідко, одначе врахування факторів, що зумовлюють сист. помилки, є однією з важливих умов отримання більш правильної інформації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити