Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПРЕСТИЖ ПРОФЕСІЙ

ПРЕСТИЖ ПРОФЕСІЙ — співвідносна оцінка сусп. значущості професій, що складається в сусп. думці. П. п. як явище сусп. думки має ціннісно-нормативну природу і субординує ставлення до професій залежно від їх сусп. значущості і привабливості для індивідів на підставі певної системи цінностей.

П. п. у сусп. думці складається значною мірою під впливом оцінки професій сусп. інституціями. Останні оцінюють професії залежно від їх значення для справи вирішення проблем, які стоять перед суспільством, і визначають співвідносний пріоритет одних професій над іншими. Згідно з цим значенням диференціюється також матеріальна і моральна винагорода працівників, зайнятих відповідною професійною працею.

Основою П. п. є не лише оцінювання їх сусп. інституціями, а й власний досвід та оцінки індивідів. Своє ставлення до професії особа визначає як на підставі її значущості для суспільства, так і згідно з її можливостями задовольнити певні свої потреби. Перший із вищезгаданих критеріїв є джерелом поваги індивіда до професії, другий — її привабливості.

Та найважливішим для П. п. є її соціально-екон. статус: міра моральної і матеріальної винагороди, сукупність умов, що надає професія для розвитку особистості тощо.

Вивчення оцінок П. п. у сусп. думці або у свідомості певних соціальних груп засобами соціології дає змогу побудувати шкалу П. п., яка відповідає (приблизно) ієрархії престижу, що складається в сусп. думці.

Сусп. П. п. у процесі свого функціонування справляє зворотний вплив на особисте ставлення індивідів до професій. При цьому критеріями П. п. у свідомості індивідів є, з одного боку, властивості професій, з другого - знаки або символи цих властивостей. У процесі професійного самовизначення індивідів ці знаки або символи є засобами орієнтації у світі професій, тому що окрема особа не в змозі пізнати всі види праці і професії на підставі особистого досвіду. Вони, таким чином, виконують інформаційно-пошукову роль. Засобами пізнання світу професій є насамперед символи престижу, функцію яких можуть виконувати найрізноманітніші;, навіть неочікувані» предмети — напр. з фасон одягу, манера поведінки, професійний жаргон тощо. Людині властиво ідентифікувати себе з володарем престижної професії, наслідувати його вчинки, думки» стиль поведінки і на цій підставі плекати наміри щодо вибору даної професії.

Ієрархія П. п. у сусп. думці є показником соціально-професійних орієнтацій населення, особливо молоді, і порівняно зі структурою зайнятості свідчить про міру відповідності останньої трудовим перевагам і запитам людей. Вплив засобів масової комунікації на ієрархію П. п. що складається у свідомості певних соціальних груп, є малорезультативним. Цьому впливу властива певна стабільність у часі, а часткові зрушення в цьому можуть бути пов'язані зі зміною властивостей професій та ціннісних орієнтацій індивідів і соціальних груп,


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити