Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПРЕСТИЖ СОЦІАЛЬНИЙ

ПРЕСТИЖ СОЦІАЛЬНИЙ (від франц. prestige — чарування, чари, від лат. prestigium — ілюзія, обман почуттів) - співвідносна оцінка соціальної ваги різних об'єктів, явищ, яку поділяють члени певного суспільства, групи на підставі прийнятої системи цінностей. Об'єктивним критерієм такої оцінки, зрештою, є здатність предмета задовольняти деяку сусп. потребу, але безпосередньою підставою може послугувати будь-яка соціальна якість, що сприймається як бажана, принадна чи схвальна. Хоча П. с. є складним опосередкуванням багатьох чинників і формується здебільшого шляхом стереотипізації, його все ж прийнято розглядати як важливу складову соціального статусу, а отже, як реальний показник наявної соціальної диференціації. Рейтинги П. с. широко використовуються наукою для дослідження ціннісної системи певних суспільств, спільнот тощо.

П. с. може набувати, за М. Вебером, як позитивних, так і негативних значень. Високий ранг в ієрархії П. с. спонукає людей до відповідної поведінки, стимулює певний соціальний вибір. Тому, впливаючи засобами масової інформації, мистецтва тощо на громадську думку, можна дещо змінювати наявну ієрархію П. с. або ж послаблювати дію престижних міркувань у мотивації соціальної поведінки індивідів та груп. Саме в такий спосіб здебільшого і здійснюється коригуючий вплив на спрямованість та інтенсивність певних соціальних процесів: міграції, електоральної поведінки, коливань моди тощо. В сучасних індустріальних суспільствах найбільшого поширення набули соціол. дослідження престижу професійних занять.

Шкала його показників разом з відповідними шкалами рівня освіти, кваліфікації, майнового стану і владних повноважень якраз і утворює найбільш адекватну картину соціально-статусного розшарування цих суспільств.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити