Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПРИБИТКОВА Ірина Михайлівна (08.02.1937, м. Владивосток, Росія) — укр. соціолог і демограф. Фахівець з теорії та методології соціальної мобільності., соціолог сім'ї та шлюбу, соціолог міста та села, соціальної демографії. Закінчила Московський ін-т інженерів геодезії, аерофотозйомки та картографії (1960), аспірантуру Ради по вивченню продуктивних сил України АН України (1966), канд. екон. наук (1967), д-р екон. наук (1989). Працювала в Київському науково-дослідному та проектному ін-ті містобудування (19661973), у Раді по вивченню продуктивних сил України АН України (19731976), Науково-дослідному екон. ін-ті Держплану УРСР (19761987), Ін-ті філософії АН України (19871990), нині — в Ін-ті соціології НАНУ на посаді провідного наук, с пій роб. Викладала на ф-ті соціологи та психології Київського нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (курси "Основи демографії"", "Соціологія міста", " Соціологія села"), а також викладає на ф-ті сусп. наук Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" (курси "Основи демографії1", " Соціологія шлюбу та сім'ї", " Соціологія міста та села"). Директор Центру по вивченню народонаселення України Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". Є членом наук. — консультаційної ради Міністерства статистики України. Автор більш як 140 наук, статей, доповідей, моногр. У них піддано докладному соціол. аналізу найбільш гострі, больові проблеми сьогодення: депопуляція, безробіття, екол. безпека, аграрна реформа, соціальний захист найбільш незахищених груп населення, житлова проблема, новітні міграційні процеси тощо.

Тв.: Маятникова міграція населення: теорія, методологія, практика. К,, 1979; Науково-методологічні основи комплексного планування економічного і соціального розвитку регіону. К., 1980 (у співавт.); Основи демографії К.., 1995.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити