Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПРИНЦИПОВИЙ (СТРАТЕГІЧНИЙ) ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРИНЦИПОВИЙ (СТРАТЕГІЧНИЙ) ПЛАН ДОСЛІДЖЕННЯ. Залежно від наявності та типу головної гіпотези соціол. дослідження може здійснюватися за одним із чотирьох сценаріїв: розвідувальним, описовим, аналіт. або ж як повторно-порівняльне. У тому випадку, якщо знання про об'єкт дослідження є недостатнім і тому неможливо сформулювати обґрунтовану гіпотезу, приймається розвідувальний (або формулятивний) стратегічний план роботи. Кінцева мета цього плану — чітке формулювання проблеми, головної гіпотези, мети і завдань дослідження. Особливостями розвідувального дослідження є:

а) відсутність розгорнутої програми, позаяк вихід на її головні блоки — це завершальна стадія дослідження за цим планом, його результат;

б) неможливість побудови стандартної вибірки. Найприйнятніший варіант — збирання інформації про полярні групи досліджуваної сукупності та умови їхньої діяльності. Найбільш адекватними методами збирання інформації є спостереження та експертне опитування.

Дослідження за описовим: (або дескриптивним) планом здійснюється у тому разі, якщо знань про об'єкт достатньо для висування описової гіпотези. Метою дослідження за дескриптивним планом є якісно-кількісний опис об'єкта, його властивостей та станів. У результаті реалізації цього плану відбувається класифікація отриманих даних та опис предмета дослідження. Дослідження провадиться за стандартною програмою. Найчастіше застосовуваним методом збирання інформації є опитування.

Прийняття наступного варіанта стратегічного плану дослідження пов'язане з наявністю даних для формулювання пояснювальної гіпотези. Мета дослідження за аналіт, планом — виявлення функціональних та причинних взаємозв'язків досліджуваних процесів та явищ, прогноз їх розвитку. У межах цього плану виокремлюють експериментально-практ. дослідження, спрямоване на пошук управлінських рішень, ухвалюваних на підставі якогось із різновидів соціального експерименту (див. Експеримент соціальний).

Наступний різновид стратегічного плану — це план повторно-порівняльного дослідження. Його назва вказує на те, що об'єкт уже досліджували в минулому за методикою, яка дає змогу порівняти наявні дані з результатами планованого дослідження. Здійснення повторно-порівняльних досліджень дає змогу виявити динаміку досліджуваних процесів. Воно може здійснюватися на підставі як описової, так і пояснювальної гіпотези, головне — це збіг методик послідовних досліджень.

Можливим є послідовне здійснення досліджень на одному об'єкті за всіма цими варіантами, коли на підставі даних розвідувального дослідження формулюється описова гіпотеза й проводиться дескриптивне дослідження, а відтак аналіт. й по якомусь часі — повторно-порівняльне.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити