Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ — проблемна ситуація, пов'язана з суперечністю між соціальною дійсністю і її теорет. осмисленням, яка потребує для свого пізнання і розв'язання певних методів, процедур та прийомів дослідження.

П. д. виражається через питання чи комплекс питань, що становлять теорет. чи практ. інтерес, але відповідь на них не міститься у наявному соціол. знанні. У найпростішому випадку — це недостатня обізнаність з реальною соціальною ситуацією, в інших випадках — це виявлення процесів та явищ, що не мають відповідних алгоритмів описування, пояснення, прогнозування тощо.

П. д. стає предметом аналізу і цілеспрямованих дій лише за наявності зацікавленості і готовності соціолога, суспільства до перетворення реальної дійсності, які становлять основу «соціального замовлення» для соціол. досліджень, спрямованих на виявлення соціальних суперечностей і способів їх розв'язання.

За своїми масштабами П. д. поділяються на локальні (на рівні окремого колективу), регіональні (що стосуються інтересів великих соціальних груп та соціальних ін-тів), а також соцієтальні (на рівні суспільства у цілому). Через комплексний характер багатьох соціол. проблем певне значення для аналізу їх структури і динаміки має сист. підхід.

У конкретному соціол. дослідженні часто доводиться йти на свідоме звуження проблеми, вибирати її певний аспект, коли ситуація «схоплена» в якомусь конкретному соціальному явищі, процесі, що виступає як об'єкт дослідження.

Міра складності проблеми у соціол. дослідженні зумовлюється складністю соціальних об'єктів, які містять суперечності, рівнем зрілості сусп. потреби у розв'язанні даних суперечностей, а також станом теорет. та практ. знання у відповідній галузі науки.

Формування проблеми соціол. дослідження передбачає: 1) точне розмежування між «проблематичним» і «псевдо-проблематичним»; 2)чітке відмежування суттєвого від несуттєвого стосовно заг. проблеми; 3) членування заг. проблеми на елементи і упорядкування їх залежно від пріоритетності.

Формування проблеми передбачає вибір конкретного об'єкта дослідження. Ним може виступати соціальний процес, фрагмент соціальної дійсності або ж сусп. відносини, що містять у собі суперечності. Інакше кажучи, об'єктом соціол. дослідження може бути все те, що містить соціальну суперечність і породжує проблемну ситуацію. Окрім об'єкта, формування проблеми передбачає виокремлення також предмета дослідження або властивостей об'єкта, що підлягають безпосередньому вивченню. Постановка проблеми утворює вихідний пункт соціол. дослідження, перший крок у розробці його програми. Соціол. дослідження, як правило, проводиться з метою пояснення чи розв'язання тих чи інших теорет. і практ. проблем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити