Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ — головний документ дослідження, в якому відображаються його заг. концепція та ідеологія. У П. с. д. фіксується наявний рівень знань про об'єкт дослідження, висуваються гіпотези й окреслюються способи їх перевірки, визначаються процедура дослідження та план роботи.

Роль П. с. д. у дослідженні визначається її головними функціями: методол., методичною та організаційною. Залежно від характеру дослідження (теорет. чи прикладне) П. с. д. може містити різну кількість елементів, різною є і їхня значимість. У теорет. дослідженні головний наголос робиться на розробці концепції, теорет. інтерпретації основних понять, формулюванні гіпотез. У прикладному — на реалізації цілей дослідження, досягненні прикладного результату.

У П. с. д. виокремлюють методол. та процедурну частини. Методол. містить опис проблемної ситуації та формулювання проблеми, визначення об'єкта й предмета, цілей і завдань дослідження, інтерпретацію та операціоналізацію головних понять, формулювання гіпотез і попередній системний аналіз об'єкта дослідження. Процедурна частина містить принциповий план дослідження, обґрунтування системи вибірки, опис процедур збирання та аналізу даних, а також робочий план, у якому визначаються послідовність робіт, терміни їх виконання та матеріально-техн. забезпечення. П. с. д. логічно організовує й упорядковує весь процес дослідження.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити