Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПРОФЕСІЯ

ПРОФЕСІЯ (від лат. professio — офіційно зазначене заняття, фах) — сталий і порівняно широкий різновид трудової діяльності людини, що передбачає певну сукупність теорет. знань і практ. навичок, набутих у результаті навчання, досвіду роботи. Виникнення й відмирання П. пов'язані з процесом розвитку продуктивних сил суспільства, еволюції знарядь праці, змін, що відбуваються в Поділі праці та її кооперуванні. Поглиблення професійного поділу праці, об'єктивна необхідність удосконалення професійної майстерності людей внаслідок, як правило, свідомого й добровільного обмеження їхніх професійних інтересів поступово зумовили появу спеціальностей як різновиду трудової діяльності в межах тієї чи іншої П. Сучасний розвиток професійного складу обумовлений як дальшою спеціалізацією праці (диференціація П.), так і її універсалізацією (інтеграція професій).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити