Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ПРОШАРОК СОЦІАЛЬНИЙ

ПРОШАРОК СОЦІАЛЬНИЙ — сукупність індивідів, котрі мають загалом однаковий соціальний статус, що забезпечує їм приблизно рівний доступ до системи благ; більш-менш стійкі у часі утворення, одні з яких, залежно від істор., культурних і соціально-екон. обставин існують упродовж досить тривалого періоду, інші динамічно виникають і зникають, формуються і розпадаються.

Згідно з М. Вебером інколи виділяють П. с. на основі однієї ознаки, зараховуючи її носіїв до спільної для них сукупності, напр., рівнем матеріального добробуту (статусом в екон. порядку), чи за місцем у розподілі влади (статусом у політ, порядку), чи за рівнем отримуваної шани, поваги, престижу (статусом у соціальному порядку). Проте в сучасній соціол. літературі критеріями розрізнення П. с. є також: тип трудової поведінки; складність виконуваної праці; рівень освіти; рівень кваліфікації; особливості проведення вільного часу; соціальні цінності, орієнтації та настанови; ставлення до найважливіших подій у країні та за кордоном; участь у соціальних, організаційних та технол. нововведеннях; міра участі у сусп. та громадському житті; поінформованість і громадянська компетентність; політ, симпатії тощо. Іноді в соціології вдаються до емпіричного «конструювання» П. с. за допомогою кількох ознак, що доповнюють одна одну. У 70-х рр, методику виокремлення страт у соціол. дослідженні було розроблено під кер. О. І. Шкаратана.

Індивіди, які мають спільну ознаку, можуть бути носіями об'єктивних інтересі« та потреб, більш-менш повно усвідомлювати їх, а отже, певною мірою бути готовими і здатними включатися у соціальні та політ, процеси, висуваючи вимоги, очікуючи задоволення своїх нагальних потреб. Чи відбуватиметься усе саме так, залежить від низки чинників особистісного та надособистісного порядків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити