Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Соціологія короткий енциклопедичний словник

РЕДУКЦІОНІЗМ СОЦІОЛОГІЧНИЙ — парадигмальна, методол. чи теорет. орієнтація дослідника, спрямована на зведення закономірностей, характеристик, властивостей, притаманних явищам більш високого рівня до явищ нижчого рівня. Гносеол. засадами редукціонізму в соціології є ігнорування чи нерозуміння якісних особливостей функціонування різних систем, що розвиваються за своїми специфічними (системними) законами« Це зумовлює спрощене бачення реальних механізмів функціонування об'єктів та їх властивостей, що випливають з їх сусп., соціально-істор, природи.

Для Р. в науці характерним є зведення більш складних систем, об'єктів і механізмів їх організації, функціонування та структури до більш простих форм (напр.» зведення біол. до фіз. чи хім. процесів, психічного до фізіол. і т. д.).

У соціології Р. існує у двох різновидах: у зведенні соціального до біол., психічних, геогр, та ін. детермінант (органіцизм, соціал-дарвінізм, інстинктивізм, расово-антропол. школа, геогр. детермінізм та ін.); в ігноруванні природи. чинників і передумов соціального, розумінні його як самодостатнього, розглядаючи сутність суспільства й людини в межах їх власного існування як унікального соціокультурного процесу . В цьому разі за межами даного процесу залишаються явища антропогенезу, етногенезу та ін., де складні зміни соціального об'єкта в процесі його еволюції не можуть бути пояснені без розгляду його попередніх "прасоціальних" етапів. У цих випадках своєрідного "тотального соціологізму" соціол. теорія намагається розкрити сутність соціального в межах своєї предметної сфери і звести соціальне до індивідуального чи навпаки — ігноруючи його, інтерпретує індивідуальне як повністю детерміноване заг. Подібна редукція є основою концепцій "соціол. реалізму", де суспільство чи його субструктурні елементи (держава, народ, "нац. дух", сім'я та ін.) повністю детермінують сутність індивіда, особи, або ж навпаки — в ряді соціол. теорій, що представляють "соціол. номіналізм", загалом (суспільство, держава, соціальні ін-ти та ін.) розглядаються як похідне, вторинне, обумовлене безпосередньою життєдіяльністю індивідів та їх соціальними діями.

У цих варіантах P. c. знаходять прояв відповідні методол. орієнтації соціологів на зведення індивідуального до соціального (заг.) чи навпаки.

Редукціоністські тенденції часто мають місце в теоріях, пов'язаних з новаційними проблемними розробками в соціології, коли автор перебільшує їх значення, недостатньо аналізує традиційні питання чи просто обминає їх. Це стає найчастіше приводом критики даної теорії або породжує нові проблеми та шляхи їх вирішення. Але часто в таких випадках у процесі аналізу даної теорії можна виявити й елементи редукціонізму. Так, у М. Вебера всі елементи соціального цілого виводяться з "соціальної взаємодії" між окремими суб'єктами. У Г. Спенсера та Е. Дюркгейма, навпаки - соціальна тотальність (відповідно: "надорганічна еволюція" чи "соціальні факти") жорстко детермінують індивідуальне, особистісне, котре цілком залежить від заг. У мікросоціології сусп. є продуктом міжособистісних взаємин на основі симпатій чи антипатій. Найбільш повно діалектика індивідуального та заг. в суспільстві відображена К.Марксом та Т. Парсонсом.

Основними причинами P. c. є неповнота знань про сутнісні особливості соціальних об'єктів та закони їх розвитку і функціонування, а також ігнорування принципів системного аналізу, механістичне розуміння причинно-наслідкових зв'язків, абсолютизація окремих факторів соціального життя замість аналізу їх інтегративної дії, неадекватне об'єкту використання методів і принципів інших наук, ігнорування діалектики окремого (одиничного), особливого, ваг.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.