Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


РЕСПОНДЕНТ

РЕСПОНДЕНТ (від лат. responder — відповідати, відкликатися) — особа, яка в процесі опитування виступає як джерело первинної інформації.

Р. має кілька рис, кожна з яких може впливати на якість зібраних даних, і тому має бути взята до уваги при розробці програми дослідження, інструментарію. Передусім це такі риси:

✵ Компетентність: а) Р. розуміється на предметі та завданнях дослідження; б) Р. знайомий з предметом, але не завданнями дослідження (симптоматичне опитування Р.); в) при масовому опитуванні предмет дослідження досить широко трактується для його сприйняття як експертом, так і нефахівцями. В останньому випадку доречно планувати включення до анкети запитання — фільтру для запобігання можливості відповідей Р., які не обізнані з певною проблемою.

✵ Зацікавленість (позитивна або негативна) в певних результатах опитування. Ця риса може мати значний вплив на якість даних та результатів дослідження, тому доречно розмістити серед запитань анкети ще контрольні запитання для визначення щирості бажання Р, давати достовірні відповіді. Проведення пілотажного дослідження, зокрема, дає уявлення про інтенсивність прояву вказаних ознак Р. та допомагає окреслити методи щодо їх компенсації чи інтенсифікації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити