Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


РІВЕНЬ ЖИТТЯ

РІВЕНЬ ЖИТТЯ — поняття, що характеризує міру задоволення соціально-екон. та духовних потреб людей. Р. ж. виявляється у кількості та якості благ та послуг, що споживаються, починаючи від первинних вітальних потреб (у харчуванні, житлі, одязі, освіті, праці, відпочинку та ін.) і закінчуючи високими потребами, пов'язаними із задоволенням духовних, моральних та естетичних запитів.

Кількісні та якісні показники, порівняння яких дає змогу диференціювати Р. ж. соціальних груп та прошарків, пов'язані з фізіол., соціально і культурно обумовленими нормами споживання та умов життєдіяльності.

Р. ж. населення оцінюється шляхом розрахунку деяких нормативних демогр. та соціально-екон. показників (середньодушовий сукупний дохід, калорійність харчування, забезпеченість житлом і товарами довготривалого вжитку та ін.). Однак важливо враховувати не тільки кількісний аспект Р. ж., а й відповідність засобів задоволення потреб тим взірцям, які розглядаються в межах даної культури як нормальні та достойні.

Крім того, оцінка Р. ж. формується в різних соціальних груп у процесі порівняння винагороди, можливостей задоволення потреб та реалізації інтересів з аналогічними можливостями інших людей чи своїм власним становищем у минулому. Таким чином, підвищення Р. ж. пов'язано не тільки із зростанням сусп. добробуту, а й зі справедливістю його розподілу.

Глибина, контрастність розбіжностей Р. ж. різних соціальних груп, крах звичних атрибутів добробуту в умовах екон. кризи призводять до зростання соціальної напруженості. Вирішення цієї проблеми полягає не в цілковитому усуненні нерівності рівнів добробуту, а в її оптимізації, зведенні до такої форми, яка не виходить за прийнятні в даному суспільстві межі і не підриває соціально-екон. активності населення.

Вивчення Р. ж. є передумовою формування пріоритетів соціальної політики, виявлення зон соціальної напруженості та оцінки змін, які відбуваються в соціальній структурі суспільства.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити