Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


РІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКЕ

РІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКЕ — сформульовані суб'єктом управління (керівником, керівним органом) завдання і модель способу діяльності, поведінки, яку має здійснити об'єкт управління. Р. у. є сполучною ланкою взаємодії суб'єкта та об'єкта управління. Саме через нього діяльність суб'єкта управління стає очевидною для об'єкта, який реалізує Р. у. Через Р. у. спрацьовує механізм процесу управління, бо начальник (керівний орган) доводить його до своїх підлеглих. Нарешті, воно служить також каналом, через який образ діяльності, що формується у суб'єкта управління, доходить до свідомості об'єкта управління.

У прийнятті Р. у. участь об'єкта управління можлива як явного і уявного «порадника». Перший випадок передбачає таку поведінку керівника, коли він перш ніж приймати рішення ставить той чи інший варіант його на обговорення колективу або громадської організації. У другому випадку суб'єкт управління, навіть якщо він попередньо й не надає своїм управлінським намірам гласності, подумки радиться з підпорядкованим колективом: враховує його можливості загалом і кожного підлеглого зокрема, їхні особистісні та професійні характеристики, внутрішню готовність до виконання.

Процесуальний аспект Р. у. поділяється на три етапи: підготовчий, прийняття та реалізації. На першому етапі аналізується інформація, яка фіксує проблему, проблемну ситуацію, формуються мета і способи розв'язання проблеми, усунення проблемної ситуації. Слід підкреслити, що рішення відповідатимуть наук, вимогам лише тоді, коли відображатимуть об'єктивні тенденції керованого процесу в усій повноті та всебічності, враховуватимуть закономірності його функціонування і змін. Інакше не уникнути суб'єктивізму й волюнтаризму, помилок, які неминуче спричиняють дезорганізацію в системі управління.

На другому етапі здійснюється вже сам процес прийняття рішення, коли суб'єкт управління вдається до вибору найкращого його варіанту. Якщо остаточний варіант знайдено, його затверджує керівник чи керівний орган. Рішення оформляється у вигляді відповідного документа, який має: а) констатуючу частину, де характеризується стан об'єкта управління» зміни, що повинні статися в ньому у процесі управлінського впливу; б) ухвалюючи частину, в якій зазначається мета рішення, а також те, хто, що, де, коли і за яких організаційних умов повинен виконувати (організаційний план). І, нарешті, третій етап: реалізація (виконання) рішення в ракурсі здійснення управлінської дії згідно з накресленим організаційним планом, який шляхом попереднього колективного обговорення» роз'яснювальної роботи» різноманітного інформування доводиться до виконавців. У процесі здійснення Р. у. надзвичайно багато важать компетентність керівника, його фахова й заг культура, управлінський досвід.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити