Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


БІЗНЕС — КЛАС

БІЗНЕС — КЛАС — соціальна група, що складається з суб'єктів виробничої, комерційної та фінансової діяльності, спрямованої на одержання прибутків; невід'ємна частина соціальної структури суспільства з ринковою економікою. Відмітною ознакою цієї групи є здатність її суб'єктів самостійно приймати г.-п. рішення і нести за них повну особисту відповідальність. Найповніше під це визначення підпадають суб'єкти підприємницької діяльності - власники та менеджери не\держ. підприємств, банків, бірж, а також не пов'язані з роботою за наймом люди, які професійно займаються середнім та дрібним бізнесом. Характерною особливістю останніх є в-во товарів та послуг, що реалізуються на ринку з метою одержання прибутків.

Б.-к. є складною, соціально неоднорідною групою, насамперед власників приватного капіталу, які особисто управляють своєю справою, самостійно розпоряджаються своїми капіталами і приймають рішення, що визначають розвиток їх бізнесу. Менеджери займають становище між власниками і найманими працівниками. Вони керують чужим капіталом (підприємство, фірма, магазин, майстерня) і обмежені в сфері його використання. В умовах перехідної економіки в Україні менеджери-директори фактично стали підприємцями з т. з. самостійності їх діяльності і тільки проблема приватного володіння підприємствами відділяє їх від вільного підприємництва. Не випадково бізнес часто передбачає діяльність менеджерів на т.зв. малих підприємствах, органічно пов'язаних з основними підприємствами, за рахунок яких малі підприємства паразитують, відверто чи приховано використовуючи їх інтелектуальні, матеріальні та соціальні ресурси.

Численною підгрупою бізнесменів у цих умовах є самозайняті підприємці. Це - дрібні власники, які самостійно виробляють товари та надають послуги за допомогою приватних засобів праці. Вони повністю вільні у прийнятті г.-п. рішень, і від підприємців великого бізнесу самозайняті бізнесмени різняться лише відсутністю організаційних структур в їх діяльності. Проте вони нерідко не поривають з держ. в-вом і продовжують працювати за наймом переважно в приватному та акціонованому секторах як з метою одержання додаткового прибутку, так і для полегшення збуту своєї продукції, забезпечення сировиною, матеріалами тощо. Прибутки всіх категорій бізнесменів суттєво диференційовані.

Б.-к. як особлива соціальна група нової стратифікації укр. суспільства майже не вивчений. Щоправда, і сама підприємницька діяльність в Україні ще не інституціювалась. Не визначились соціальні ролі підприємців та соціальні норми, які регулюють їх діяльність. Соціологи зробили лише окремі спроби вивчення соціальних орієнтацій підприємців, їх мотиваційної сфери та форм господарювання і поведінки. Нагальна проблема нац. ваги для соціологів — дослідження Б. — к. у соціальній стратифікації суспільства, порівняльний аналіз всіх її елементів з т. з. їх місця і ролі в системах власності та прибутків, сфер діяльності та влади, сусп. моралі та соціальної справедливості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити