Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


РУЧКА Анатолій Олександрович

РУЧКА Анатолій Олександрович (20.01.1940, м. Темрюк Краснодарського краю, РРФСР) — укр. соціолог, д-р філос. наук, фахівець з теорії та історії соціології, соціології культури та масових комунікацій. Закінчив філос. ф-т Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка (1967). Після закінчення аспірантури (1970) працював у Ін-ті філософії АН України. У 1971 р. захистив канд. дис., у 1989 р. — докт. В Ін-ті соціології HAH України працює з 1991 р. зав. відділу соціології культури та масових комунікацій. Академік Укр. академії політ, наук. З 1992 р. — заст. голови Експертної ради з питань філософії та соціології ВАК України. Автор, співавт. моногр. і підручників, у яких розроблено концепцію ціннісного підходу до соціокультурної дійсності.

Тв.: Соціальні цінності та норми. К., 1976; Ціннісні орієнтації робітничої молоді. К., 1978; Ціннісний підхід у системі соціологічного знання. К,, 1987; Стимулювання та мотивація праці на промисловому підприємстві. К., 1988; Громадська думка і влада: механізм взаємодії. К , 1993, Нариси історії соціологічної думки. К., 1992; Курс історії теоретичної соціології. ІС., 1995.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити