Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


САКАДА Микола Онисимович

САКАДА Микола Онисимович (14.11.1936, с. Жукин Києво-Святошинського р-ну Київської обл.). У 1967 р. закінчив філос. ф-т Київського держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка, у 1972 р. — аспірантуру Ін-ту філософії АН України. Захистив канд. дис. на тему «Міжособистісні стосунки у виробничому колективі» (1974), ст. наук, співроб. — з 1985 р., зав, сектора методол. і методичного забезпечення роботи соціол. служб підприємств і організацій (1988 — 1991).

Працює в Ін-ті соціології НАНУ з 1991 р., провідний наук, співроб., є фахівцем у галузі соціології управління, соціології праці, мотивації людської діяльності. Має близько 90 друк, праць, серед них моногр.

✵ Тв.: Колектив, керівник, управління. К., 1974 (співавт. К.К.Грищенко); Керівник, організатор, вихователь. К., 1985 (співавт. В. А. Піддубпий, Є. І. Суїменко); Руководитель производственного коллектива: подготовка, профессиональный рост. К., 1987 (співавт. В. В. Васильєв, В. Л. Мокряк); Стимулирование и мотивация труда на промышленном предприятии. К., 1988 (співавт. А. О. Ручка та ін.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити