Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СВІТОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

СВІТОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ — напрям досліджень глобальних тенденцій світового екон. і соціального розвитку, основою якого є поняття світосистеми (World-system). Основні ідеї світосистемного аналізу вперше було викладено Іммануїлом Валлерстайном (нар. 1929 р.) у тритомному дослідженні «Сучасна світосистема» (1974 — 1989). Теорет. джерелами світосистемного аналізу є ідеї неомарксизму, концепція «матеріальної цивілізації» Ф. Броделя і теорія екон. циклів М. Кондратьєва. Як і Ф. Бродель, І. Валлерстайн протиставляє два різновиди світових систем — «світи — імперії» і «світи — економіки», доводячи, що розвиток зх. цивілізації означав поступове поглинання «світо — економікою» «світоімперій».

Водночас представники світосистемного аналізу схильні протиставляти поняття капіталізму і ринкової економіки, доводячи, що капіталізм є скоріше гіпертрофованою, аніж нормальною ринковою системою. Сучасні суспільства, які, як правило, у своїх просторових межах збігаються з нац. державами, постали як наслідок кристалізації вузлів «світоекономіки». Для останньої зараз характерне існування напруженостей і конфліктів між центром і периферією, а також внутрішніх напруженостей у центрі (нерівномірність розподілу багатств, расова і сексуальна нерівність). Для праць прихильників світосистемного аналізу характерне зосередження на вивченні глобальних макропроцесів, екон. редукціонізм, схильність до політ, висновків у дусі лівого радикалізму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити