Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СЕН-СІМОН (SAINT-SIMON) Клод Анрі де Рувруа

СЕН-СІМОН (SAINT-SIMON) Клод Анрі де Рувруа (1760 — 1825) — франц. мислитель, соціолог, представник утопічного соціалізму. Основні праці — «Начерк науки про людину» (1813), «Праця про всесвітнє тяжіння» (1813 — 1822), «Про промислову систему» (1822), «Катехиза промисловців» (1823 — 1824), «Нове християнство» (1825). С.-С. вказує на необхідність створення нової науки про людину. Ця наука повинна мати принципово новий характер - не метафізичний, абстрактний, а позитивний; орієнтуватися на спостереження дійсності, на розгляд фактів (замість метафіз. теоретизування), використовувати точні методи, подібно до тих, які застосовуються в «галузях фізики» (так С.-С. наз. сукупність природничих наук).

С.-С. зробив спробу дати класифікацію наук. Вона охоплює фізику неорганічних («неорганізованих») тіл та фізику органічних («організованих») тіл — хімію, фізіологію, психологію.

Науку про людину С.-С. наз. «соціальною фізіологією», або «соціальною фізикою», вона завершує класифікацію наук.

Основою прогресу суспільства С.-С. вважав прогрес знання, прогрес людського розуму, який він розглядав як «верховний закон». Розглядаючи історію суспільства як безперервний прогрес людського розуму, С.-С. розкриває її через «закон трьох фазисів» — тристадійного процесу в розвитку мислення: теол., метафіз., позитивний «фазиси».

Для першого було характерним панування реліг. уявлень, притаманних античному та феодальному суспільствам. Другий етап характеризується крахом реліг. уявлень, на зміну яким приходять абстрактні філос. ідеї. Це епоха загибелі феодалізму. Для третього етапу характерне панування наук, світогляду, позитивної науки, відповідно до якої і буде створено справедливе раціональне суспільство, назване С.-С. «промисловою системою». І тому «золоті часи» людства — не в минулому, а попереду - в раціональному сусп. ладі, що ґрунтується на позитивній науці. Шлях побудови нового суспільства проходить через розквіт промисловості і с. г., розвиток продуктивних сил суспільства на засадах втілення наук, принципів. Необхідними умовами створення нового сусп. устрою, викорінення паразитизму, впровадження обов'язкового трудового права для усіх членів суспільства, створення рівних для всіх можливостей застосовувати свої здібності, перетворення політики на позитивну науку про в-во, а держави — із засобу управління людьми на засіб організації в-ва і управління речами. Розроблена С.-С. реліг. концепція «нового християнства» покликано доповнити «промислову систему» моральними вимогами нової релігії з її гаслом: «Усі люди — брати».

С.-С. справив великий вплив на сусп. думку тогочасної Європи, а його ідеї про нову науку про людину стали основою системи позитивної філософії О. Конта.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити