Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ

СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ (соціал-дарвінізм) — напрям у соціології др. пол. XIX ст., котрий намагався пояснити еволюцію сусп. життя біол. законами природного добору і боротьби за існування. Вчення Ч. Дарвіна (1809 — 1882) про природний добір стимулювало поширення біол. законів на розвиток суспільства, хоча сам Ч. Дарвін і його прихильники рішуче заперечували подібні спроби. Найвідомішими представниками С. д. були такі різні за своєю орієнтацією соціологи, як англієць У. Беджгот (1826 — 1877), австралійці Л. Гумплович (1838 — 1909) і Г. Ратценхофер (1848 — 1904), американці У. Самнер (1840 — 1910) і А. Смолл (1854 — 1926) та ін. Вони вбачали в теорії Ч. Дарвіна універсальну модель евол. процесу і намагалися застосувати її до еволюції суспільства. За всієї багатоманітності і багатоплановості поглядів представників С. д. їх об'єднує те, що закони боротьби за існування, міжвидової боротьби та природного добору вони розглядали як провідні фактори розвитку людського суспільства; натуралізація соціального, визнання природного добору та боротьби за існування виступають у них головними соціальними детермінантами, а джерела соціальних конфліктів і суперечностей в середині спільнот і між ними редукуються ними до біол. чинників. Соціал-дарвіністи вважали за можливе використати в соціології принципи, які висунув Ч.Дарвін, поставивши на місце організмів соціальні групи. Вони стверджували, що суворі закони евол. боротьби необхідні і корисні як для кращих і сильніших, так і для тих, хто приречений на загибель. Прихильники С. д. мають течії консерваторів і реформістів, реалістів і номіналістів, матеріалістів і ідеалістів тощо, хоча на сьогодні немає єдиних критеріїв підходу до виділення окремих напрямів С. д.

С. д. попри певні досягнення в постановці важливих соціол. проблем (соціальних груп, конфлікту, етно-центризму тощо) на поч. XX ст. вичерпав свій потенціал.

Його редукціонізм спрацював лише там, де перепліталися проблеми соціального і природничо-біол. На цьому «перехресті» проблем С. д. зробив свій раціональний внесок у соціологію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити