Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

«СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» — персональна мережа (егомережа) безпосередніх стосунків індивіда (актора), що виступає як соціальний контекст його дій, визначає міру його інтеграції в соціальне середовище, суспільство і забезпечує доступ до необхідних ресурсів життєдіяльності (матеріальні блага, інформація, емоційна підтримка та ін.).

Водночас «С. к.» — де теорет. концепція в соціології, яка фіксує роль і значення особистісних стосунків людини для її життя, трансформацію їх під впливом різних змін у ньому (шлюб, міграція, розлучення, народження дитини, перехід на нову роботу і т. д.), а також залежно від широкомасштабних процесів суспільства (індустріалізація, урбанізація, розвиток комунікацій тощо).

Зрозуміло, що персональна мережа відношень розширює або ж обмежує простір дій та взаємодій Его, яке виявляє в межах цього простору особистісні якості. Є різні спроби пояснити проблему «С. к.». Напр., у центрі уваги структураліст, підходу - зразки відношень акторів у его мережі та вплив цих зразків на вибір ними альтернативних дій. Соціально-психол. пояснення ставить наголос на т. зв. модель інвестицій, за якою актори інвестують один одного (досвідом, знаннями, емоційною підтримкою і т. п.) а метою побудови своїх персональних егомереж. Однак ці несхожі способи пояснення мають спільну гіпотезу: індивіди створюють і змінюють свої егомережі для того, щоб збільшувати свій «С. к.», який допомагає їм адаптуватися до умов, що швидко змінюються.

Концепція «С. к.» дає змогу глибше збагнути поведінку людей, вивчати залежність її від атрибутивних характеристик Его актора.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити